Solutii Autumn WarmUp 2020

Solutia problemei Nave Interdimensionale

Pentru primele 4 subtaskuri vezi soluţia problemei naveplanare

Pentru 100 de puncte vom folosi un greedy în care mutăm navele pe rând pentru a obţine o linie/coloană (liniile şi coloanele sunt de fapt independente) nouă pe care se află cel puţin o navă.

Fie cnt[k] pentru k \in \mathds{N} numărul de nave care trec dinspre poziţia kspre poziţia k+1. Dacă cnt[k] este negativ, el va reprezenta numărul de nave care trec dinspre poziţia k+1 spre poziţia k înmulţit cu -1.

Observăm acum că costul aferent mişcării unei nave din x în y cu x \le y va fi numărul de valori cnt mai mari sau egale cu 0 minus numărul de valori cnt strict mai mici decât 0 în intervalul [x,y-1] .

De ce? Pentru că dacă cnt[k] este mai mare sau egal decât 0 , înseamnă că trebuie să consumăm o secundă pentru a mişca nava între k şi k+1 . Dacă cnt[k] este mai mic decât 0 , am putea economisi o secundă: în loc să mişcăm nava asta spre dreapta, vom opri una dintre navele care se mişcă dinspre k+1 spre k şi vom obţine acelaşi rezultat.

Există mai multe metode în O(Valoarea Maximă pe care o poate lua o coordonată) de a găsi mişcarea cea mai ieftină. Trebuie apoi să updatăm valorile din cnt şi să reluăm algoritmul până când numărul de linii care conţin cel puţin o navă este cel dorit.
Complexitatea finală este  O(Vmax * K)

Solutia problemei Defrisare

Subtaskul 1

Cum N \le 20 putem să folosim metoda Backtracking pentru a fixa direcţia în care va cădea fiecare copac.

Subtaskul 2

Arborele are forma unui vector.
Putem să ne folosim de programarea dinamică pentru a calcula numarul optim de operaţii necesare pentru fiecare nod X dacă acesta este orientat spre stânga sau spre dreapta.

DP[Nod][0] = numarul minim de operatii necesare pentru ca toti copacii aflati in stanga nodului Nod sa pice dacă acesta cade spre stânga.
DP[Nod][1] = numarul minim de operatii necesare pentru ca toti copacii aflati in stanga nodului Nod sa pice dacă acesta cade spre dreapta.

Iniţial DP[Nod][0] = DP[Nod][1] = min(DP[X][0], \hspace{0.1cm} DP[X][1]) + 1 presupunând ca niciun copac nu are înălţimea mai mare ca L1.
Dacă H[X] > L1 înseamnă că pot să tai copacul X astfel încât să pice pe copacul curent, caz în care updatez DP[Nod][1]: DP[Nod][1] = min(DP[Nod][1], \hspace{0.1cm} DP[X][1])

Dacă H[Nod] > L1 înseamnă că pot să tai copacul curent astfel încât să pice pe copacul X , caz în care updatez DP[Nod][0]: DP[Nod][0] = min(DP[Nod][0], \hspace{0.1cm} DP[X][0])

Subtaskul 3

Pentru acest subtask există 3 cazuri:
1. Există două noduri X şi Y legate de radacină prin muchii de lungimi L1, respectiv L2 astfel încât H[x] > L1 şi H[radacina] > L2. Răspunsul este N - 2.

2. Există un nod X legat de radacină printr-o muchie de lungime L1 astfel încât H[radacina] > L1 sau H[X] > L1. Răspunsul este N - 1 .
3. Nu există nicio muchie a cărei lungimi este mai mică decât înălţimea unuia dintre copacii pe care îi leagă. Răspunsul este N.

Subtaskul 4

Pentru a rezolva acest subtask vom folosi o abordare similară cu cea de la subtaskul 2 .
Definim:
DP[Nod][0] = numărul minim de operaţii necesare pentru a rezolva subarborele nodului Nod dacă acesta cade spre unul dintre fii şi nu este doborât de alt fiu.
 Nod poate să nu atingă niciun alt copac.

DP[Nod][1] = numărul minim de operaţii necesare pentru a rezolva subarborele nodului Nod dacă acesta cade spre unul dintre fii şi este doborât de alt fiu
DP[Nod][2] = numărul minim de operaţii necesare pentru a rezolva subarborele nodului Nod dacă acesta cade spre radacină.
 Nod poate să nu fie atins de niciun alt copac.

 BEST[Nod] = min(DP[Nod][0], \hspace{0.1cm} DP[Nod][1], \hspace{0.1cm} DP[Nod][2])

Rădăcina poate să fie orice nod cu grad mai mic sau egal cu 2.

Să presupunem că ne aflăm în nodul Nod cu fii X şi Y de care se leagă prin muchiile de lungime LX respectiv LY .

Iniţializăm DP[Nod][0], \hspace{0.1cm} DP[Nod][1], \hspace{0.1cm} DP[Nod][2] cu 1 + BEST[X] + BEST[Y] caz în care tai copacul curent fără să afecteze/ să fie afectat de subarborii lui X şi Y.

Dacă Nod poate să doboare copacul X atunci updatez DP[Nod][0] : DP[Nod][0] = min(DP[Nod][0], \hspace{0.1cm} DP[X][0] + BEST[Y]) . Analog pentru Y .
Dacă X poate să doboare copacul curent atunci updatez DP[Nod][2] : DP[Nod][2] = min(DP[Nod][2], \hspace{0.1cm} DP[X][2] + BEST[Y]) . Analog pentru Y .
Dacă X poate sa doboare copacul curent şi Nod poate să doboare copacul Y atunci updatez DP[Nod][1] : DP[Nod][1] = min(DP[Nod][1], \hspace{0.1cm} DP[X][2] + DP[Y][0] - 1) . Deoarece unesc două lanţuri numarul de operaţii necesare se micşorează cu 1. Analog pentru cazul Y -> Nod -> X .

Subtaskul 5

Soluţia se bazeaza pe acelaşi DP ca la subtaskul 4.
Pentru fiecare nod o să avem nevoie de o variabilă în care reţinem \sum_{fiu \in Nod} BEST[fiu] .

DP[Nod][0] şi DP[Nod][2] se calculează similar.
Pentru a calcula DP[Nod][1] încercăm să cuplăm nodul curent cu fiecare fiu X pe rând considerând că X este doborât de copacul curent.
Avem însă nevoie să ştim ce fiu e optim să considerăm că doboară copacul Nod .
Să presupunem că exista doi fii X şi Y care pot să cadă spre nodul actual. Considerăm că X este mai bun ca Y dacă 
DP[X][2] - BEST[X] < DP[Y][2] - BEST[Y] . Astfel avem nevoie doar de primele două cele mai bune noduri care pot fi determinate printr-o singură parcurgere a fiilor nodului actual.

Solutia problemei Cuantictiori

"Se asigură că se poate demonstra că numărul de progresii geometrice de lungime k care au prima valoare egală cu n este egal cu cel mai mare număr natural X cu proprietatea că X^k este divizor al lui N."
Pentru demonstraţie vedeţi soluţia problemei nambartiori.

Fie gcd_{exp}(x)=\ cel mai mare divizor comun al exponenţilor din descompunerea în factori primi a lui x.

Vom demonstra mai întai că dacă gcd_{exp}(x)=\ 1, atunci x^y \in \N cu y\in \mathds{Q} numai dacă y se află de asemenea şi în \mathds{N} . (Lema 1)

Fie b\in \mathds{N} astfel încât b=\ x^y şi p şi q \in \mathds{N} cu proprietatea că (p,q)=\ 1, astfel încât \frac{p}{q}=\ y .

Atunci b =\ x^{\frac{p}{q}} şi deci b^q =\ x^p .

Dacă e şi f sunt exponenţii factorului prim P din descompunerea în factori primi a numerelor b şi respectiv x, reiese că: e*q =\ f*p.

Ştim că (p,q)=\ 1, deci e va trebui să fie divizibil cu p şi f va trebui să fie divizibil cu q.

Ştiind că acest lucru se aplică pentru orice număr prim P, putem deci spune că toţi exponenţii din descompunerea în factori primi a numărului x vor fi divizibili cu q.

Deci cel mai mare divizor comun al exponenţilor din descompunerea în factori primi a numărului x va fi divizibil cu q.

Din moment ce gcd_{exp}(x)=\ 1, va trebui ca şi q să fie egal cu 1.

Atunci y=\ \frac{p}{q} =\ \frac{p}{1} =\ p \in \mathds{N} , ceea ce trebuia demonstrat.
Dacă n este primul termen, q este raţia şi progresia cuantică are lungimea k, condiţia de existenţă este următoarea:
 n^{q^{i}} este natural pentru oricare i \in \{ 0, 1, 2, .... k-1 \} .

Fie m \in \mathds{N} astfel încât m^{gcd_{exp}(n)}=\ n. Intuitiv, gcd_{exp}(m) =\ 1 . Înlocuind mai sus, obţinem:

 m^{gcd_{exp}(n)*q^{i}} este natural pentru oricare i \in \{ 0, 1, 2, .... k-1 \} .

Folosing Lema 1, obţinem că:

 gcd_{exp}(n)*q^{i} este natural pentru oricare i \in \{ 0, 1, 2, .... k-1 \} .

Observăm astfel că am ajuns la problema nambartiori, doar că aplicata valorii gcd_{exp}(n).

Subtaskul 2

Putem să trecem prin fiecare numar, să-i calculam gcd_{exp}-ul si să-i aplicam functia din nambartiori ca apoi să-l adaugam la rezultat.

Subtaskul 3

Observăm că un numar n ne interesează doar dacă gcd_{exp}(n)>=2 . Asta înseamnă că în loc să trecem prin toate numerele pana la 10^{12}, putem pur şi simplu să mergem prin bazele acestor numere până în 10^6. Prin baze ne referim la numerele n \in \mathds{N} cu proprietatea că gcd_{exp}(n)=\ 1.