Solutii Autumn WarmUp 2019

Problema Sec

Nu exista inca...

Solutia Problemei Rogvaiv

Solutia este prezentata de unul din concurenti,

mihai50000Mihai-Cristian Popescu
mihai50000

Solutia 1

Vom rezolva problema prin metoda programării dinamice.

Fie d[i][j][k] numărul de şiruri de lungime i care au pe ultima poziţie al j -lea caracter şi care conţin deja sau nu şirul ROGVAIV sau VIAVGOR în funcţie de cerinţă.

i = 1..n
j = 1..7 (considerăm primul </tex>V</tex> diferit de al doilea V)
k = 0 / 1 (0 = false , 1 = true)

Pentru cerinţa 1.

Observăm că putem să punem pe ultima poziţie orice caracter din primele 6 fără a forma ROGVAIV .
Deci d[i][j][k] = d[i - 1][j][k] (i = 1...n , j = 1...6 , k = 0 / 1)

Pentru j = 7 pot să formez şirul ROGVAIV.

d[i][7][1] = \sum_{t=1}^7 d[i - 1][t][1] + d[i - 6][1][0].
 \sum_{t=1}^7 d[i - 1][t][1] reprezintă toate şirurile care conţin deja şirul ROGVAIV, iar d[i - 6][1][0] reprezintă numărul de subşiruri care au caracterul R pe prima poziţie şi nu conţin deja şirul dat. Deci pe poziţiile rămase voi completa cu caracterele necesare pentru a forma ROGVAIV.

d[i][7][0] = \sum_{t=1}^7 d[i - 1][t][0] - d[i - 6][1][0] (scad cazurile în care se formează ROGVAIV).

Pentru cerinţa 2.

Recurenţa este asemănătoare.

De data aceasta doar caracterele cu indicii 2, 3, 4, 5, 6 nu pot forma ROGVAIV sau VIAVGOR.
Deci d[i][j][k] = d[i - 1][j][k] (i = 1..n, j = 2..6, k = 0 / 1)

Cazul j = 7 este identic cu cel de la cerinţa 1.

Pentru j = 1 recurenţa devine:

d[i][1][1] = \sum_{t=1}^7 d[i - 1][t][1] + d[i - 6][7][0]
d[i][1][0] = \sum_{t=1}^7 d[i - 1][t][0] - d[i - 6][7][0]

Rezultatul şi complexitatea.

Rezultatul este \sum_{i=1}^7 dp[n][i][1] .

Complexitatea este O(n*alpha).

Solutia 2.

Considerăm următoarele stări:

Starea 1 = '' (nu conţine niciun caracter)
Starea 2 = R
Starea 3 = RO
.
.
Starea 7 = ROGVAI

Astfel putem să ne folosim de dinamica d[i][j][k] = numărul de şiruri de lungime i care se află în starea j şi care conţin deja sau nu unul din şirurile date.

i = 1..n
j = 1..7
k = 0..1

Pentru cerinţa 1.

La adăugarea unui caracter nou observăm că ori transformă starea i în starea i + 1 ori îl aduce la starea 1. Când se formeaza ROGVAIVk devine 1 şi starea devine 0 ( j = 0 ).

Pentru cerinta 2.

Adăugăm încă 7 stări care corespund şirului inversat (VIAVGOR), iar recurenţa este la fel.

Starea 8: ''
Starea 9: V
Starea 10: VI
.
.
Starea 14: VIAVGO

Răspunsul şi complexitatea.

Răspunsul este \sum_{i=1}^7 d[n][i][1].

Complexitatea este O(n * alpha)

O optimizare care nu era necesară pentru a obţine punctaj maxim.

Menţionez că soluţia a doua poate fi îmbunătăţită.
Dacă liniarizăm dinamica putem să formăm o matrice care ridicată la puterea n conţine valorile din care este format rezultatul.
Astfel complexitatea devine log_{2}(n) * alpha ^ 3 .

Soluţia problemei Shoturi

Solutia este prezentata de unul din concurenti,

verde.cristian2005Verde Flaviu-Cristian
verde.cristian2005

Soluţie backtracking - 10 puncte

Generăm toate variantele posibile ale vectorului x pentru care x[1] + x[2] + ... + x[N] = K. Această soluţie obţine 0 sau 10 puncte în funcţie de implementarea backtrackingului, care ar avea complexitatea O(K^N) amortizat

Soluţie N*K2 - 50 de puncte

Această soluţie presupune tehnica programării dinamice. Vom folosi matricea dp[n][k], pentru care:

 • dp[i][j] = suma potenţelor tuturor amestecurilor posibile ingerând j shoturi păhărele din primele i substanţe interzise sucuri

De aici deducem recurenţa: \displaystyle \ dp[i][j]=\sum_{x=0}^{j-1} dp[i-1][x]*(j-x)*hazard[i] + dp[i-1][j]

De ce? Pentru că, din cum am definit dinamica, dp[i-1][x] = suma potenţelor tuturor amestecurilor posibile ingerând x păhărele din primele i-1 sucuri. Cum dp[i][j] presupune ingerarea a j pahare => se vor ingera j-x pahare de tipul i, care vor inmulţi fiecare potenţă cu (j-x)*hazard[i]. Adunăm dp[i-1][j] la dp[i][j] deoarece tinerii pot alege să nu bea niciun shot din cazanul i.

Observatie: $dp[i][0]=1$, 1<=i<=n, ca să ne iasă calculele :)

Voi exemplifica explicaţia cu cod în limbajul C++

dp[1][0]=1;
  for(j=1; j<=k; j++)
    dp[1][j]=(1LL*j*hazard[1])%MOD;
  for(i=2; i<=n; i++)
  {
    dp[i][0]=1;
    for(j=1; j<=k; j++)
    {
      for(x=0; x<=j-1; x++)
        dp[i][j]=(dp[i][j]+1LL*dp[i-1][x]*(j-x)*hazard[i])%MOD;
      dp[i][j]=(dp[i][j]+dp[i-1][j])%MOD;
    }
  }

Obs: MOD=269 696 969 Nice

Solutie N*K, memorie N*K - 80 de puncte

Trecerea de la O(N*K2) la O(N*K) se face cu ajutorul sumelor parţiale.
Observăm că, dacă atunci când parcurgem cu j-ul ţinem o variabilă suma = \displaystyle \ \sum_{x=0}^{j-1} dp[i-1][x] pe care o updatăm adăugând dp[i-1][j] şi o variabila suma_de_suma pe care o updatăm cu suma, acestea vor arata aşa:

jsumasuma_de_suma
11*dp[i-1][0]
1*dp[i-1][j-1]
1*dp[i-1][0]
1*dp[i-1][j-1]
21*dp[i-1][0]+1*dp[i-1][1]
1*dp[i-1][j-2]+1*dp[i-1][j-1]
2*dp[i-1][0]+1*dp[i-1][1]
2*dp[i-1][j-2]+1*dp[i-1][j-1]
31*dp[i-1][0]+1*dp[i-1][1]+1*dp[i-1][2]
1*dp[i-1][j-3]+1*dp[i-1][j-2]+1*dp[i-1][j-1]
3*dp[i-1][0]+2*dp[i-1][1]+1*dp[i-1][2]
3*dp[i-1][j-3]+2*dp[i-1][j-2]+1*dp[i-1][j-1]

Se observă că, inmulţind suma_de_suma cu hazard[i], obţinem rezlultatul pentru dp[i][j].
Cum suma şi suma_de_suma sunt calculate in timpul parcurgerii cu j, complexitatea este O(N*K)

Cod c++
dp[1][0]=1;
  for(i=1; i<=k; i++)
    dp[1][i]=(1LL*i*hazard[1])%MOD;
  for(i=2; i<=n; i++)
  {
    dp[i][0]=1;
    suma=1;
    suma_de_suma=1;
    for(j=1; j<=k; j++)
    {
      dp[i][j]+=(1LL*suma_de_suma*hazard[i]+dp[i-1][j])%MOD;
      suma=(suma+dp[i-1][j])%MOD;
      suma_de_suma=(suma_de_suma+suma)%MOD;
    }
  }

Soluţie N*K, memorie N - 100 de puncte

Deoarece pentru a calcula dp[i][ceva] avem nevoie doar de dp[i-1][altceva], folosim doar 2 linii din matrice, de aceea putem să scăpăm de ea şi să păstrăm doar 2 vectori reprezentând ultimele 2 linii in ordinea parcurgerii. Astfel, dp[j] va fi fostul dp[i][j], iar aux[j] va fi fostul dp[i-1][j]. De aceea, memoria folosită este N în loc de N*K.

Cod c++
dp[0]=1;
  for(i=1; i<=k; i++)
    dp[i]=(1LL*i*hazard[1])%MOD;
  for(i=2; i<=n; i++)
  {
    for(j=0; j<=k; j++)
      aux[j]=dp[j];
    dp[0]=1;
    suma=1;
    suma_de_suma=1;
    for(j=1; j<=k; j++)
    {
      dp[j]=(1LL*suma_de_suma*hazard[i]+aux[j])%MOD;
      suma=suma+aux[j];
      if(suma>=MOD)
        suma-=MOD;
      suma_de_suma=suma_de_suma+suma;
      if(suma_de_suma>=MOD)
        suma_de_suma-=MOD;
    }
  }

NOTA: Deoarece suma, suma_de_suma şi aux sunt deja <MOD, adunarea lor va fi <2*MOD de aceea este necesar doar să scădem MOD din ele când sunt >=MOD pentru a fi, din nou, <MOD