Algoritmiada 2010, Runda Finală - Regulament

Participanţii la runda finală - atât cei calificaţi în finala de la Iaşi cât şi cei care participă online - se obligă să respecte regulamentul concursului Algoritmiada.

În plus, finala de la Iaşi se desfăşoară sub următoarele reguli:

 • Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs la orele anunţate
 • Fiecare concurent va primi foi pentru ciorne (pix nu este inclus)
 • Timp de 1 ora dupa primirea subiectelor concurenţii pot formula întrebări referitoare la enunţurile problemelor; întrebările se vor formula pe forum (se va specifica pe pagina rundei în ce topic anume se pun întrebările); modalitatea de formulare a întrebările este identică cu cea de la primele 4 runde
 • În timpul probelor de concurs, concurenţii:
  • nu vor avea asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de comunicaţie
  • nu vor utiliza suporturi externe proprii (dischete/CD/flash-disk)
  • nu vor utiliza alte surse de documentare decat cele prezente pe calculator
  • nu vor încerca să interfereze în nici un mod cu activităţile altui concurent
  • nu vor deteriora mediile de lucru
  • nu vor încerca să interfereze cu sistemul de evaluare
 • În programele concurenţilor nu sunt permise următoarele:
  • schimbarea drepturilor de acces la fişiere
  • atacul asupra securităţii sistemului sau evaluatorului
  • accesarea informaţiilor despre sistemul de fişiere
  • executarea unor alte programe

Orice incercare de fraudă sau de a sabota desfăşurarea corectă a concursului va fi urmată imediat de eliminarea concurentului respectiv din concurs, cât şi de pe infoarena.


Concurs organizat in parteneriat cu Amazon Romania si Adobe Romania si sprijinit de Click Birotica si Compexit.