Diferente pentru problema/metrouri intre reviziile #2 si #7

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="metrouri") ==
Poveste şi cerinţă...
În Ţara lui Stuf-Vodă există o linie de metrou cu $N$ staţii, numerotate cu $1, 2, …, N$ plasate pe o dreaptă la distanţe egale, de la stânga la dreapta. MetroStuf dispune de $K$ metrouri care circulă pe această linie. Acestea pleacă din staţia $1$ către staţia $N$. Timpul de deplasare a unui metrou între două staţii consecutive este de un minut.
 
Stuf-Vodă vrea însă să îşi ţină oameni cât mai fericiţi, aşa că vrea să găsească un scenariu optim de plecare a metrourilor din staţia $1$ către staţia $N$, astfel încât oameni să aştepte cât mai puţin. Se dau $M$ perechi de forma $(S{~i~}, T{~i~})$ cu semnificaţia: în staţia $S{~i~}$ la minutul $T{~i~}$ ajunge o persoană. Se defineşte costul unui metrou, ca fiind timpul cel mai mare de aşteptare al unei persoane, care s-a urcat în metroul respectiv. Stuf-Vodă şi-a dat seama că oamenii din ţara lui sunt cu atât mai fericiţi cu cât suma costurilor metrourilor este mai mică. O persoană urcă întotdeauna în primul metrou care soseşte în staţie.
 
Dându-se $N$, $M$, $K$ şi $M$ perechi de forma $(S{~i~}, T{~i~})$ cu semnificaţia de mai sus, se cere să se calculeze momentele de timp la care trebuie să plece metrourile din staţia $1$ către staţia $N$, astfel încât suma costurilor metrourilor să fie minimă.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $metrouri.in$ ...
Pe prima linie a fişierului $metrouri.in$ se vor găsi trei numere: $N$, $M$ şi $K$ separate prin câte un spaţiu, cu semnificaţia din enunţ. Pe următoarele $M$ linii se vor găsi câte două numere, $S{~i~}$ şi $T{~i~}$, cu semnificaţia că la momentul de timp $T{~i~}$ în staţia $S{~i~}$ ajunge o persoană.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $metrouri.out$ ...
Fisierului de ieşire $metrouri.out$ va conţine un singur număr şi anume suma costurilor celor $K$ metrouri.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N, M, K ≤ 100 000$
* Metrourile nu merg decât într-un singur sens şi odată ajunse în staţia $N$ rămân acolo până la sfârşitul zilei
* Pentru $30%$ din teste $N ≤ 200, M ≤ 1000, K ≤ 100$
* Pentru $60%$ din teste $N ≤ 10 000, M ≤ 20 000, K ≤ 300$
* $1 ≤ S{~i~} ≤ N$
* $0 ≤ T{~i~} ≤ 1 000 000$
* MetroStuf se deschide la minutul $0$ (persoanele nu pot ajunge mai devreme de aceasta ora în staţii), însă metrourile pot pleca din staţia $1$ înainte de acest moment.
* În oricare metrou pot să urce oricâte persoane.
h2. Exemplu
table(example). |_. metrouri.in |_. metrouri.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|5 5 3
1 5
2 7
1 8
5 6
4 4
| 2
|
h3. Explicaţie
...
Metroul $1$ pleacă din staţia $1$ la minutul $2$, metroul $2$ pleacă la minutul $6$, iar metroul $3$ la minutul $8$. Costul metroului $1$ este $1$, costului metroului $2$ este $1$, iar costul metroului $3$ este $0$. Suma costurilor metrourilor este $2$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="metrouri") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
5671