Diferente pentru problema/huffman intre reviziile #17 si #21

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $huffman.out$ se va afişa pe prima linie lungimea minimă $lg$ a textului $T'$. Pe următoarele $n$ linii se vor afişa câte două numere naturale caracterizând elementele şirului $B$: lungimea fiecărui cod şi reprezentarea sa în baza $10$.
În fişierul de ieşire $huffman.out$ se va afişa pe prima linie lungimea minimă $lg$ a textului $T'$. Pe linia $i$ din următoarele $n$ se vor afişa câte două numere naturale caracterizând elementele şirului $B$: lungimea fiecărui cod şi reprezentarea sa în baza $10$, $b{~i~}$, asociate codului $a{~i~}$.
h2. Restricţii
4
4
7
| x
| 135
5 18
5 7
5 24
5 19
5 6
5 25
4 6
4 11
4 2
4 7
4 8
4 10
4 13
3 0
3 2
3 7
|
h3. Explicaţie

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4345