Solutii Runda Finala

Orase

(problema usoara, clasa a 9-a)

La primul pas se vor sorta orasele crescator dupa Di. Renumerotand orasele in ordinea sortarii, putem calcula distanta care trebuie parcursa intre doua orase j < i: Li+Di+Lj-Dj. Pentru fiecare i vrem sa determinam un oras j < i astfel incat sa se maximizeze aceasta distanta. Alegerea optima va fi un oras j cu valoarea Lj-Dj maxima; astfel, pe masura ce se avanseaza cu indicele i se pastreaza si un indice j maxim pana in prezent. Complexitatea rezolvarii este O(N*lg N) datorita sortarii.

Sarpe

(problema medie, clasa a 9-a)

Vom calcula intai numarul de posibilitati pentru cazul in care 1 se afla in unul din colturi. Sa presupunem ca l-am asezat in coltul stanga sus. Distingem doua cazuri:

 • 2 este asezat la dreapta lui 1 caz in care exista un singur mod de completare
123...
2N2N-12N-2...
 • 2 este asezat in coltul din stanga jos caz in care vom avea de completat tabla ramasa cu numerele 3, 4, ... 2N punand 3 la dreapta lui 2 lucru care este echivalent cu completarea unei table cu N-1 coloane cu 1 fixat in unul din colturi.
1 ...
23...

In concluzie numarul de moduri in care se poate completa tabla de dimensiune N cu 1 pus intr-un colt fixat este N. Analizam acum cazul in care 1 este pus pe una din coloanele 2, 3 , ... N-1. 2 nu poate fi pus sub 1 deoarece tabla s-ar imparti in doua bucati care nu sunt conexe si nu se poate completa comform cerintei. Daca 2 este pozitionat in stanga lui 1 toate coloanele 1, 2, ... i se vor completa in mod unic.

i...21...
i+1...2*i - 12*i...

Deci vor ramane de completat N-i coloane care trebuie completate cu 2*i+1 pus intr-un colt fixat. Deci vom avea in total N-i posibilitati. In mod analog daca 2 se afla in dreapta vom avea i-1 posibilitati. Numarul total de posibilitati cand 1 se afla pe una din coloanele 2, 3, ... N-1 va fi suma de la 2 la N-1 din 2(N-i+i-1) adica 2(N-2)(N-1) deoarece se poate incepe de sus sau de jos. Raspunsul cautat va fi 4N + 2(N-1)(N-2), N > 1. Operatiile trebuiau efectuate pe numere mari.

Sate

(problema grea, clasa a 9-a, problema usoara, clasa a 10-a)

Putem considera N puncte coliniare A1, A2... AN. Problema cere, daca cunoastem lungimile a exact M segmente, sa determinam lungimea segmentului AXAY. O rezolvare O(N3) nu este dificil de gasit. Vom afla lungimea tuturor segmentelor care se pot forma. Vom retine intr-o coada toate acele segmente carora le stim lungimea. Initial, in coada se afla doar cele M segmente. Cand suntem pe un element in coada si vrem sa aflam ce noi segmente putem introduce, iteram un punct "de rupere" K. Sa presupunem ca stim lungimea segmentului AiAj. Distingem urmatoarele cazuri:

 • K < i si stim lungimea segmentului AKAi => inseram in coada segmentul AKAj cu lungimea egala cu suma lungimilor segmentelor AKAi si AiAj
 • i < K < j
  • stim lungimea segmentului AiAK => inseram in coada segmentul AKAj cu lungimea egala cu diferenta dintre lungimilor segmentelor AiAj si AiAK
  • stim lungimea segmentului AKAj => inseram in coada segmentul AiAK cu lungimea egala cu diferenta dintre lungimilor segmentelor AiAj si AKAj
 • K > j si stim lungimea segmentului AjAK => inseram in coada segmentul AiAK cu lungimea egala cu suma lungimilor segmentelor AiAj si AjAK

Daca in final segmentul AXAY a fost inserat in coada, atunci afisam lungimea acestuia.

Rezolvarea O(N+M) se bazeaza pe faptul ca nu avem nevoie sa stim lungimile tuturor segmentelor, ci doar a celor care au unul din capete punctul AX. Notam cu Di lungimea segmentului AXAi. Fiecare punct va fi identificat printr-un nod intr-un graf. Lungimea muchiei intre intre doua noduri va fi lungimea segmentului dat de punctele corespunzatoare nodurilor. Acum putem aplica o parcurgere BF din nodul X si respectam toate cazurile care apar. In final, in DY se afla lungimea segmentului AXAY.

Branza

(problema medie, clasa a 10-a)

Aceasta problema se rezolva folosind metoda programarii dinamice. O solutie triviala are complexitatea O(N*T) si se realizeaza calculand vectorul m[i] = costul minim pentru a obtine un kg de branza in saptamana i. Acesta se obtine folosind formula m[i] = min{C[j] + (i-j)*S | i-j ≤ T}.
Pentru a reduce complexitatea la O(N) se observa ca pentru calculul lui m[i] avem nevoie doar de valorile lui C cuprinse intre max(1, i-T) si i, interval a carei dimensiuni nu poate decat sa creasca sau sa ramana constanta. Se foloseste un deque in care se introduc pe rand valorile din C modificate corespunzator pentru a asigura gasirea minimului cerut la fiecare pas. Astfel la pasul i se va introduce in deque valoarea C[i] + (N-i)*S, pentru a mentine relatia de ordine corespunzatoare relatiei de recurenta intre elementele structurii. La pasul i se considera elementul din coada deque-ului (fie acela provenit de la C[j]) din care se scade (N-j)*S pentru a obtine pe m[i].
Solutia ceruta este m[1] * P1 + m[2] * P2 + ... + m[N] * PN

Gradina

(problema grea, clasa a 10-a)

Este evident ca cele doua poligoane convexe pot fi separate de o dreapta care sa treaca printr-un varf A de pe primul poligon si un varf B de pe cel de-al doilea. Astfel, dreapta imparte planul in doua semiplane si in fiecare din cele doua semiplane se afla cate un poligon convex.
Dintre cele N puncte alegem toate perechile de puncte (X Y) si presupunem ca dreapta determinata de aceste doua puncte separa cele doua poligoane, iar punctul X este varf pentru primul poligon si punctul Y pentru cel de-al doilea. Pentru o dreapta fixata, putem aplica pentru fiecare din cele semiplane un algoritm de infasuratoare convexa ( verificand apoi daca infasuratoarea convexa contine toate punctele din semiplanul respectiv ) in O(N log N), rezultand o complexitate totala de O(N3 log N). Pentru a obtine complexitatea O(N3), putem sorta punctele in functie de ordonata si apoi in functie de abscisa de la inceput. Astfel, in algoritmul Graham pentru poligoane convexe nu mai este necesara resortarea punctelor si algoritmul, pentru o dreapta fixata, dureaza O(h1) + O(h2), unde h1 si h2 sunt numarul de puncte din cele doua semiplane. Cum O(h1 + h2) = O(N), complexitatea algoritmului este O(N^3).

P-Sir

(problema usoara, clasele 11-12)

Problema se rezolva prin metoda programarii dinamice. Conditia din enunt se poate enunta astfel: elementul ai dintr-un p-sir trebuie sa fie inclus strict in intervalul determinat de ai-1 si ai-2. Vom calcula Nr[i][j] numarul de p-subsiruri care au ultimiii doi termeni Pi si Pj (i < j).
Vom presupune ca Pi < Pj, cazul Pi > Pj putand fi tratat asemanator. Nr[i][j] se va calcula ca suma de Nr[k][i] cu proprietatea Pi < Pj < Pk. O implementare directa a acestei rezolvari are complexitatea O(N3) si ar fi obtinut 30 de puncte. Daca sortam vectorul P dat la intrare, valorile k < i care respecta conditia Pj < Pk vor forma un interval continuu ca indici. Vom calcula sume partiale pentru coloana i din matricea Nr parcurgand liniile matricii in ordinea sortarii. Astfel, calculul lui Nr[i][j] se reduce la scaderea a doua sume partiale. Pentru a identifica exact ce sume se scad se poate folosi o cautare binara, reducand astfel rezolvarea la O(N2*lg N).
Mentionam ca se poate obtine si o solutie O(N2) daca se calculeaza valorile de pe linia i din matricea Nr in ordinea sortarii. Putem astfel renunta la cautare binara, deoarece indicele in care se face scaderea sumelor partiale va fi monoton.
Ca o ultima precizare, nu era necesar folosirea tipurilor de date pe 64 de biti pentru a efectua operatii modulo 232. Mai mult, nu este necesar nici macar folosirea operatiei modulo. Daca se foloseste un tip intreg pe 32 fara semn (unsigned in C/C++) orice operatie cu variabile de acest tip este automat modulo 232.

Eval

(problema medie, clasele 11-12)

Este evident ca o solutie care simula evaluarea expresiei nu s-ar fi incadrat ca timp sau ca memorie, deoarece rezultatele obtinute pe parcurs pot fi foarte mari, desi rezultatul final este limitat de 101000. Pentru rezolvarea acestei probleme este necesara teorema chineza a resturilor :
Fie K numere prime distincte P1, P2,... ,PK si K resturi R1, R2,... RK.
Exista un numar natural unic N mai mic decat produsul celor K numere prime care satisface relatiile N = Ri (mod Pi).
Vom rezolva intai problema de 70%, adica variabilele si rezultatul sunt numere naturale. Daca alegem un numar suficient de numere prime astfel incat produsul lor sa fie mai mare decat 101000, putem calcula rezultatul expresiei modulo fiecare numar prim in timp liniar si putem reconstitui rezultatul (care va fi unic) folosind teorema chineza a resturilor. O prezentare detaliata a acestei teoreme se gaseste si in acest articol.
Putem reduce varianta cu numere intregi la problema initiala cu numere naturale adunand constanta 101000 la expresie. Astfel se garanteaza ca rezultatul expresiei este in intervalul [0, 2*101000].
Deoarece lungimea expresiei este de 100.000 trebuiau se se foloseasca numere prime relativ mari. Solutia oficiala foloste aproximativ 120 de numere prime din intervalul [109, 2*109].

Obiective

(problema grea, clasele 11-12)

Putem asocia problemei un graf orientat care are proprietatea:

(*): Oricum am alege 3 noduri A, B, C din graf astfel incat sa existe drum de la A la C si de la B la C, atunci exista drum de la A la B sau de la B la A ( posibil ambele ).

Un query (x y) cere determinarea numarului minim de arce care trebuiesc reorientate astfel incat sa avem drum de la x la y. Problema se poate rezolva optim in complexitate O(N + M + T), dar in concurs o solutie O( (N + T) log N + M log M ) era suficienta pentru obtinerea punctajului maxim.

Graful initial se transforma intr-un graf aciclic, graful componentelor tare conexe, pe care il vom nota G*. In continuare, cand ne referim la nodul x in G* ne referim la nodul componentei tari conexe care il contine pe x. Numim radacina pentru G* acel nod care are gradul intern 0 ( nodul in care nu intra nici o muchie ). Exista un singur astfel de nod, deoarece, daca ar exista cel putin doua, conditia (*), impreuna cu proprietatea de conexitate a grafului suport, nu ar mai fi respectata.
Cum G* este aciclic, putem sorta nodurile lui astfel incat daca exista muchie de la x la y in G*, x va aparea inaintea lui y in sortare ( sortare topologica ). Pentru fiecare nod din G* sortam lista lui de adiacenta conform ordinii din sortarea topologica. Sortarea se poate face liniar, cu radixsort, sau cu algoritmul quicksort.

Dupa sortarea listelor de adiacenta, se efectueaza o parcurgere DF din radacina lui G*.

 • Propozitie 1: Arborele DF rezultat din parcurgerea de mai sus contine numai muchii de arbore sau muchii inainte.

Cum G* este aciclic, nu pot exista muchii de intoarcere ( inapoi ). Vom demonstra ca nu exista muchii transversale. Definim nivelx ca fiind numarul de noduri de la x la radacina pe drumul format din numai muchii de arbore.
Presupunem prin reducere la absurd ca exista o muchie transversala x->y. Selectam acea muchie transversala x->y pentru care nively este minim. Y nu poate fi radacina lui G*, pentru ca, in caz contrar, muchia x->y ar fi muchie de intoarcere si ar forma un ciclu, dar G* este aciclic. Deci exista un nod u care este tatal lui y. Demonstram ca pentru tripletul (x u y) conditia (*) nu este indeplinita.
Exista drum de la x la y si de la u la y. Drum de la x la u nu poate exista deoarece u se afla in alt subarbore si, pentru a trece dintr-un subarbore in altul, trebuie se parcurgem muchii transversale. Dar x->y era muchia transversala pentru care nively era minim, si cum nivelu < nively si nu exista muchii de intoarcere => nu putem ajunge din x in u. Nu putem ajunge nici din u in x datorita modului in care au fost sortate listele de adiacenta. Sa presupunem ca putem ajunge din u in x. Cum avem muchia x->y, x apare inaintea lui y in sortarea topologica, deci va aparea in listele de adiacenta mai devreme. Cand facem parcurgerea DF din nodul u, vom trece mai intai prin nodul x si de abia dupa aceea prin nodul y, iar muchia x->y nu mai este muchie transversala.
Propozitia a fost demonstrata.

 • Propozitie 2: Orice arbore DF care are doar muchii de arbore si muchii inainte indeplineste proprietatea (*).

Daca exista numai muchii de arbore si avem un triplet (A B C) care respecta ca exista drum de la A la C si de la B la C, atunci si A si B se afla in lista predecesorilor lui C. Unul din nodurile A sau B trebuie sa apara primul in aceasta lista, deci vom avea drum fie de la A la B, fie de la B la A.
Cand inseram muchiile inainte nu apar triplete noi pentru care sa existe drum de la A la C si de la B la C, deci propozitia a fost demonstrata.

Arborele DF contine deci numai muchii de arbore si muchii inainte. Pentru un query (x y) vom aplica o strategie de tip greedy. Fie L = Lowest_Common_Ancestor(x, y). Pentru a reorienta un numar minim de muchii, trebuie sa reorientam acele muchii care ne duc cat mai aproape de radacina. Astfel, trebuie sa ajungem intr-un nod u, stramos al lui x, pentru care nivelunivelL. Daca putem ajunge din x in u, putem cobori in arbore pana in y. Pentru acest pas vom folosi un algoritm liniar, de genul celui folosit in determinarea muchiilor critice in grafuri neorientate.
Fie lowx nodul cel mai apropiat de radacina in care se poate ajunge din x prin reorientarea a exact unei singure muchii si levelx nivelul lui lowx. Relatia de recurenta este:

levelx = minim(levelparinte[x]; levely | y fiu al lui x; levelu | u->x muchie inainte )

Simultan cu vectorul level construim si vectorul low.

Pe baza informatiilor astfel calculate, construim un arbore cu N noduri in care tatal nodului i, i de la 1 la N, va fi lowi. Acum trebuie sa aflam nodul u din acest arbore care indeplineste nivelunivelL si u se afla cat mai aproape de x. Raspunsul pe query va fi dat de diferenta de nivel dintre u si x.
Pentru a afla nodul u in timp logaritmic ne putem intoarce pe stramosi ai lui x pe baza de puteri ale lui 2 sau putem afla nodul u in O(1), demonstrand ca nodul cautat u este fie L, fie parinteL in acest arbore.

Sponsori

Organizarea finalei preONI este posibila datorita generosilor nostri sponsori: