O variantă a acestei probleme a fost propusă în cadrul examenului de admitere al Facultăţii de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti.
Vă rugăm să notaţi că Facultatea de Matematică şi Informatică nu a fost implicată în adaptarea acestei probleme în scopul evaluării automate.
Rezolvarea acestei probleme poate diferi substanţial de experienţa examenului real. În particular, punctajul obţinut pe această problemă nu poate fi corelat cu notarea oficială.
Informaţii oficiale despre examenul de admitere, cât şi despre pregătiri oficiale pentru examen se pot găsi aici.