Diferente pentru problema/zigsort intre reviziile #4 si #5

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $zigsort.out$ afisati pentru fiecare test, pe cate o linie, interschimarile de tipul celor descrise care sorteaza vectorul *A[]* transformandu-l intr-un vector zigsortat de ordin *K*.
Primul numar reprezinta numarul M de interschimbar necesare iar urmatoarele M numere reprezinta indici *i* pentru care se apeleaza *swap(A[i], A[i+1])*, in ordinea din fisierul de iesire astfel incat la final sa avem rezultatul dorit.
 
Primul numar M reprezinta numarul de interschimbari necesare iar urmatoarele M numere reprezinta indici *i* pentru care se apeleaza *swap(A[i], A[i+1])*, in ordinea din fisierul de iesire astfel incat la final sa avem rezultatul dorit.
h2. Restricţii
* 2 ≤ N ≤... ≤ ...$
* N ≤ 100000
* 1 ≤ K ≤ 4 ≤ N
* Daca K > 1 atunci N % K = 1 (toate secventele necrescatoare / nedescrescatoare au lungime K).
 
* Programul va fi punctat doar daca pentru orice test, M ≤ 375000 iar interschimbarile sunt valide (pozitiile *i* sunt intre [1 si N-1], si aplicate in ordine ordoneaza vectorul conform restrictiilor.
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.