Diferente pentru problema/zigsort intre reviziile #25 si #37

Diferente intre titluri:

zigsort
Zigsort

Diferente intre continut:

elementele de la pozitiile _*k + 1*_ pana la _*2 * k + 1*_ trebuie sa fie in ordine crescatoare
elementele de la pozitiile _*2 * k + 1*_ pana la _*3 * k + 1*_ trebuie sa fie in ordine descrescatoare
In general elementele de la pozitiile _*p * k + 1*_ pana la _*(p + 1) * k + 1*_ trebuie sa fie in ordine necrescatoare daca _*p*_ este par si nedescrescatoare daca _*p*_ este impar.
In general elementele de la pozitiile _*p * k + 1*_ pana la _*(p + 1) * k + 1*_ trebuie sa fie in ordine descrescatoare daca _*p*_ este par si crescatoare daca _*p*_ este impar.
Pentru a rezolva problema trebuie sa implementati o astfel de sortare dar care sa foloseasca interschimbari doar de elemente care sunt pe pozitii consecutive (swap *A[i]* si *A[i+1]*).
h2. Restricţii
* N ≤ 100000
* 1≤ N ≤ 100000
* 1 ≤ K ≤ 4 ≤ N
* Daca K > 1 atunci N % K = 1 (toate secventele necrescatoare / nedescrescatoare au lungime K).
* 1 ≤ A[i] ≤ 100000 pentru orice i
* Daca K > 1 atunci N % K = 1 (toate secventele monotone au lungime K).
* Programul va fi punctat doar daca pentru orice test *M* *≤* *375000* iar interschimbarile sunt valide (pozitiile *i* sunt din intervalul *[1, N-1]*, si aplicate in ordinea in care au fost afisate sorteaza vectorul conform restrictiilor).
* In fisierul de intrate vor fi maxim 10 teste.
* In fisierul de intrare vor fi maxim 20 teste.
h2. Exemplu
 4 1
 5 6 3 1
 7 3
 6 7 5 3 2 1 9 10
 6 7 5 3 2 1 9
| 2 1 2
 4 1 4 5 4
|
Pentru primul test reprezentam interschimbarile:
1 2 3 4
5 6 3 1 -> A[] initial, la final trebuie ca @A[1]@ ≥ @A[2]@ ≤ @A[3]@ ≥ @A[4]@
5 6 3 1 -> A[] initial, la final trebuie ca @A[1]@ > @A[2]@ < @A[3]@ > @A[4]@
    aplicam swap(1,2) =>
6 5 3 1
    aplicam swap(2,3) =>

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9721