Diferente pentru problema/volum intre reviziile #6 si #13

Diferente intre titluri:

volum
Volum

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="volum") ==
K.L. 2.0 şi-a dorit o piscină pe un grid A cu $N$ linii şi $M$ coloane. Cum K.L. 2.0 nu a fost foarte inspirat, el a uitat să îşi niveleze terenul înainte de a construi piscina, astfel încât fiecare celulă de coordonate (i, j) a gridului are o înalţime <tex> A_i,j</tex> (1 ≤ $i$ ≤ $N$ şi 1 ≤ $j$ ≤ $M$). La un moment dat începe o ploaie puternică, care umple piscina cu apă. După terminarea ploii, K.L. 2.0 se întreabă câtă apă are în piscină.
 
Dintr-o celulă apa se varsă în celulele vecine cu care are o latură comună şi care au înălţimea strict mai mică decât celula curentă. Apa de pe marginea piscinei se scurge în exterior.
h2. Cerinţă
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $volum.out$ conţine un singur număr, reprezentând volumul de apă care a rămas în piscină.
Fişierul de ieşire $volum.out$ conţine un singur număr, reprezentând volumul de apă care a rămas în piscină.
h2. Restricţii
* $3 ≤ N, M ≤ 752$
* $0 ≤ <tex>A_i,j</tex> ≤ 10^9^ + 2$
* Pentru 30% din punctaj, 3 ≤ $N$, $M$ ≤ 82.
* Pentru 40% din punctaj, 0 ≤ <tex>A_i,j</tex> ≤ 10^3^ + 2.
* $0$ $$ <tex>A_i,j</tex> $$ $10^9^$ $+$ $2$
* Pentru 30% din punctaj, $3 ≤ N, M ≤ 82$.
* Pentru 40% din punctaj, $0$ $$ <tex>A_i,j</tex> $$ $10^3^$ $+$ $2$.
* Volumul apei este suma unităţilor de apă care rămâne în celulele piscinei.
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9926