Diferente pentru problema/volum intre reviziile #13 si #6

Diferente intre titluri:

Volum
volum

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="volum") ==
K.L. 2.0 şi-a dorit o piscină pe un grid A cu $N$ linii şi $M$ coloane. Cum K.L. 2.0 nu a fost foarte inspirat, el a uitat să îşi niveleze terenul înainte de a construi piscina, astfel încât fiecare celulă de coordonate (i, j) a gridului are o înalţime <tex> A_i,j</tex> (1 ≤ $i$ ≤ $N$ şi 1 ≤ $j$ ≤ $M$). La un moment dat începe o ploaie puternică, care umple piscina cu apă. După terminarea ploii, K.L. 2.0 se întreabă câtă apă are în piscină.
 
Dintr-o celulă apa se varsă în celulele vecine cu care are o latură comună şi care au înălţimea strict mai mică decât celula curentă. Apa de pe marginea piscinei se scurge în exterior.
h2. Cerinţă
h2. Date de ieşire
Fişierul de ieşire $volum.out$ conţine un singur număr, reprezentând volumul de apă care a rămas în piscină.
În fişierul de ieşire $volum.out$ conţine un singur număr, reprezentând volumul de apă care a rămas în piscină.
h2. Restricţii
* $3 ≤ N, M ≤ 752$
* $0$ $$ <tex>A_i,j</tex> $$ $10^9^$ $+$ $2$
* Pentru 30% din punctaj, $3 ≤ N, M ≤ 82$.
* Pentru 40% din punctaj, $0$ $$ <tex>A_i,j</tex> $$ $10^3^$ $+$ $2$.
* $0 ≤ <tex>A_i,j</tex> ≤ 10^9^ + 2$
* Pentru 30% din punctaj, 3 ≤ $N$, $M$ ≤ 82.
* Pentru 40% din punctaj, 0 ≤ <tex>A_i,j</tex> ≤ 10^3^ + 2.
* Volumul apei este suma unităţilor de apă care rămâne în celulele piscinei.
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

9926