Diferente pentru problema/timetravel intre reviziile #16 si #2

Diferente intre titluri:

Timetravel
timetravel

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="timetravel") ==
Avem o structura de date care permite efectuarea operatiilor inainte si inapoi in timp. Structura de date accepta operatii de $insert(val)$ si $erase(time,val)$. Totodata, putem sa ne ducem inainte sau inapoi in timp pentru a sterge sau adauga una dintre aceste doua opertii. Periodic, mai avem operatii de $query(time, val)$, pentru care trebuie sa raspundem, luand in considerare operatiile de pana acum, care este cel mai mic numar mai mare sau egal ca numarul $val$ la momentul $time$ pe axa temporala.
Vreau sa scrieti voi
h2. Date de intrare
Se da un numar natural $M$ reprezentand numarul de operatii.
M pe prima linie numarul de operatii.
Pe urmatoarele $M$ linii urmeaza descrierea fiecarei operatii. Operatiile sunt de $5$ tipuri. Fiecare rand are prima valoare tipul operatie:
Fiecare rand are prima valoare tipul operatie:
Daca avem operatie de tip $1$, se adauga operatia $insert(val)$. Aceasta operatie reprezinta inserarea valorii $val$ la momentul de timp $-infinit$.
Daca e de tipul 1  se adauga insert(-inf, val(ccare se citeste))
Daca avem operatie de tip $2$, se adauga operatia $erase(time, val)$. Acesta operatie reprezinta stergerea valorii $val$, daca exista, la momentul de timp $time$. Nu se garanteaza ca val exista, sau va exista vreodata.
Daca e de tipul 2 se adauga erase(time(care se citeste), val(care se citeste)) , nu se garanteaza ca val exista inca sau ca va exista vreodata, pot exista mai multe, se pastreaza toate
Daca avem operatie de tip $3$, se va sterge o operatie de $insert(val)$ din structura. Se garanteaza ca exista o operatie de insert(val) cu aceasta valoare deja in structura.
Daca e de tipul 3 se sterge un insert(-inf, val(care se citeste)), se garanteaza ca val exista
Daca avem operatie de tipul $4$, se va sterge o operatie de $erase(time, val)$ din structura. Se garanteaza ca exista o operatie de erase cu aceste valori. In cazul in care sunt mai multe operatii de erase cu aceste valori, se va sterge una singura.
Daca e de tipul 4 se sterge *exact un* erase(time(care se citeste), val(care se citeste)), se garanteaza ca un erase(time, val) cu aceste valori exista
Daca avem operatie de tipul $5$, trebuie sa raspundeti la intrebarea: care este cea mai mica valoare aflata in structura la timpul $time$ mai mare sau egala ca $val$?
Daca e de tipul 5 se face query(time(care se citeste), val(care se citeste)) cum scrie pe forum.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $timetravel.out$ se va afisa pe linia $i$ raspunsul la a $i$-a operatie de tip query.
Daca nu exista un astfel de numar se afiseaza $"Time paradox"$ (fara ghilimele).
În fişierul de ieşire $timetravel.out$ se va afisa raspunsul la fiecare query.
 
Daca nu exista un astfel de numar se afiseaza "Time paradox" (fara ghilimele)
h2. Restricţii
* $1 ≤ M ≤ 500.000$
* $1 ≤ N ≤ 100.000 unde N e numarul de valori distincte cu care se apeleaza insert(val)$
* Nu vor exista doua operatii de insert cu aceeasi valoare in acelasi timp.
* $-1.000.000.000 ≤ time, val ≤ 1.000.000.000$ pentru orice operatie
* $1 <= M <= 500.000$
* $1 <= N <= 100.000 unde N e numarul de valori distincte cu care se apeleaza insert(-inf, val)$
* $1 <= time, val <= 1.000.000.000$ pentru orice operatie
h2. Exemplu
50
|
h3. Explicaţie
 
...
== include(page="template/taskfooter" task_id="timetravel") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.