Diferente pentru problema/timetravel intre reviziile #16 si #1

Diferente intre titluri:

Timetravel
timetravel

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="timetravel") ==
Avem o structura de date care permite efectuarea operatiilor inainte si inapoi in timp. Structura de date accepta operatii de $insert(val)$ si $erase(time,val)$. Totodata, putem sa ne ducem inainte sau inapoi in timp pentru a sterge sau adauga una dintre aceste doua opertii. Periodic, mai avem operatii de $query(time, val)$, pentru care trebuie sa raspundem, luand in considerare operatiile de pana acum, care este cel mai mic numar mai mare sau egal ca numarul $val$ la momentul $time$ pe axa temporala.
Poveste şi cerinţă...
h2. Date de intrare
Se da un numar natural $M$ reprezentand numarul de operatii.
 
Pe urmatoarele $M$ linii urmeaza descrierea fiecarei operatii. Operatiile sunt de $5$ tipuri. Fiecare rand are prima valoare tipul operatie:
 
Daca avem operatie de tip $1$, se adauga operatia $insert(val)$. Aceasta operatie reprezinta inserarea valorii $val$ la momentul de timp $-infinit$.
 
Daca avem operatie de tip $2$, se adauga operatia $erase(time, val)$. Acesta operatie reprezinta stergerea valorii $val$, daca exista, la momentul de timp $time$. Nu se garanteaza ca val exista, sau va exista vreodata.
 
Daca avem operatie de tip $3$, se va sterge o operatie de $insert(val)$ din structura. Se garanteaza ca exista o operatie de insert(val) cu aceasta valoare deja in structura.
 
Daca avem operatie de tipul $4$, se va sterge o operatie de $erase(time, val)$ din structura. Se garanteaza ca exista o operatie de erase cu aceste valori. In cazul in care sunt mai multe operatii de erase cu aceste valori, se va sterge una singura.
 
Daca avem operatie de tipul $5$, trebuie sa raspundeti la intrebarea: care este cea mai mica valoare aflata in structura la timpul $time$ mai mare sau egala ca $val$?
Fişierul de intrare $timetravel.in$ ...
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $timetravel.out$ se va afisa pe linia $i$ raspunsul la a $i$-a operatie de tip query.
Daca nu exista un astfel de numar se afiseaza $"Time paradox"$ (fara ghilimele).
În fişierul de ieşire $timetravel.out$ ...
h2. Restricţii
* $1 ≤ M ≤ 500.000$
* $1 ≤ N ≤ 100.000 unde N e numarul de valori distincte cu care se apeleaza insert(val)$
* Nu vor exista doua operatii de insert cu aceeasi valoare in acelasi timp.
* $-1.000.000.000 ≤ time, val ≤ 1.000.000.000$ pentru orice operatie
* $... ≤ ... ≤ ...$
h2. Exemplu
table(example). |_. timetravel.in |_. timetravel.out |
|19
5 -100 100
1 100
2 20 100
2 10 50
2 10 50
5 0 50
5 0 101
5 5 100
5 15 100
5 20 0
1 50
5 0 50
5 5 51
5 9 50
5 10 50
4 10 50
5 10 50
4 10 50
5 10 50
| Time paradox
100
Time paradox
100
100
Time paradox
50
100
50
100
100
50
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
h3. Explicaţie
 
...
== include(page="template/taskfooter" task_id="timetravel") ==
== include(page="template/taskfooter" task_id="timetravel") ==
 

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.