Diferente pentru problema/telefon2 intre reviziile #3 si #5

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="telefon2") ==
Cei $N$ elevi unei clase s-au hotărât să formeze un „telefon fără fir”. Pentru aceasta, elevii au fost numerotaţi de la $1$ la $N$, apoi fiecare elev şi-a ales un singur coleg (îl vom numi vecin), singurul căruia el îi va putea transmite în mod direct mesajele primite.
Telefonul fără fir funcţionează astfel:
Cei $N$ elevi ai unei clase s-au hotărât să formeze un „telefon fără fir”. Pentru aceasta, elevii au fost numerotaţi de la $1$ la $N$, apoi fiecare elev şi-a ales un singur coleg (îl vom numi vecin), singurul căruia el îi va putea transmite în mod direct mesajele primite. Telefonul fără fir funcţionează astfel:
* iniţial un elev transmite un mesaj (evident, numai vecinului său);
* fiecare elev care a primit (direct sau indirect) mesajul, transmite mesajul primit mai departe, vecinului său.
Telefonul fără fir funcţionează corect, dacă oricare elev ar iniţia transmiterea mesajului, acesta va ajunge la la fiecare dintre cei $N$ elevi (deci inclusiv înapoi la elevul care a iniţiat transmiterea mesajului).
Elevii au observat că telefonul lor fără fir nu funcţionează corect. Pentru ca telefonul fără fir să funcţioneze corect, ei se gândesc să realizeze o succesiune de modificări. Printr-o modificare un elev îşi poate schimba vecinul ales.
Telefonul fără fir funcţionează corect, dacă oricare elev ar iniţia transmiterea mesajului, acesta va ajunge la fiecare dintre cei $N$ elevi (deci inclusiv înapoi la elevul care a iniţiat transmiterea mesajului). Elevii au observat că telefonul lor fără fir nu funcţionează corect. Pentru ca telefonul fără fir să funcţioneze corect, ei se gândesc să realizeze o succesiune de modificări. Printr-o modificare un elev îşi poate schimba vecinul ales.
h2. Cerinta
* $1 < N ≤ 100 000$
* Dacă există mai multe soluţii, puteţi afişa oricare dintre acestea.
* Pentru $30%$ din teste se garantează că fiecare elev va fi ales ca vecin de către alt elev
* Pentru alte $30%$ din teste există cel puţin un elev care va primi direct sau indirect mesajul transmis de către oricare elev, nculsiv el însuşi.
* Pentru alte $30%$ din teste există cel puţin un elev care va primi direct sau indirect mesajul transmis de către oricare elev, inclusiv el însuşi.
* Pentru alte $20%$ din teste $N ≤ 1000$
Se vor acorda punctaje parţiale astfel:
* $30%$ din punctajul pe fiecare test, reprezintă numărul minim de modificări
* Restul de $70%$ pentru reconstituirea soluţiei
* Se vor acorda punctaje parţiale astfel:
** $30%$ din punctajul pe fiecare test, reprezintă numărul minim de modificări
** Restul de $70%$ pentru reconstituirea soluţiei
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4796