Fişierul intrare/ieşire:summax.in, summax.outSursăOJI 2016, clasele 11-12
AutorZoltan SzaboAdăugată devladrochianVlad Rochian vladrochian
Timp execuţie pe test1.5 secLimită de memorie20480 kbytes
Scorul tăuN/ADificultatenormalnormalnormalnormalnormal

Vezi solutiile trimise | Statistici

Sum Max

Avem o matrice triunghiulară cu N linii, cu elemente numere întregi. În această matrice putem construi un traseu după următoarea regulă:

 • primul element al traseului este a1,1
 • dacă elementul ai,j aparţine traseului, atunci următorul element al traseului poate fi doar ai+1,j sau ai+1,j+1, pentru orice 1 ≤ j ≤ i < N.

Traseul se va codifica cu numerele de ordine ale coloanelor, parcurgând liniile de la 1 la N. Valoarea traseului este egală cu suma elementelor ce îl formează.

Traseul evidenţiat în exemplul de mai sus are valoarea 5+4+6+5+4=24, şi se codifică cu 1 2 3 3 4.

Fie mulţimea tuturor traseelor de valoare maximă generate în ordine lexicografică şi numerotate. Pentru exemplul de mai sus avem şase trasee de lungime maximă:

 • traseul 1: 1 1 1 1 2 (5+2+7+6+4=24)
 • traseul 2: 1 1 1 2 2 (5+2+7+6+4=24)
 • traseul 3: 1 2 2 2 2 (5+4+5+6+4=24)
 • traseul 4: 1 2 3 3 4 (5+4+6+5+4=24)
 • traseul 5: 1 2 3 4 4 (5+4+6+5+4=24)
 • traseul 6: 1 2 3 4 5 (5+4+6+5+4=24)

Cerinţă

Cunoscând dimensiunile şi elementele unei matrice triunghiulare, respectiv două numere naturale st şi dr, se cere să se determine:

 1. Numărul total al traseelor de valoare maximă. În cazul în care această valoare depaşeşte 2 000 000 000, se va tipări valoarea 2 000 000 001 (fără spaţii).
 2. Traseele cu numerele de ordine st, st+1, ... , dr.

Date de intrare

Fişierul summax.in conţine pe prima linie un număr natural v. Pentru toate testele de intrare, numărul v poate avea doar valoarea 1 sau valoarea 2. A doua linie conţine trei numere naturale N, st şi dr, separate prin spaţiu. Următoarele N linii conţin câte o linie a matricei triunghiulare astfel: linia i conţine i elemente, şi anume valorile ai,1 ai,2 ... ai,i pentru orice 1 ≤ i ≤ N.

Date de ieşire

Dacă valoarea lui v este 1, se va rezolva numai punctul 1 din cerinţă.
În acest caz, în fişierul de ieşire summax.out se va scrie un singur număr natural ce reprezintă numărul traseelor de lungime maximă.

Dacă valoarea lui v este 2, se va rezolva numai punctul 2 din cerinţă.
În acest caz, în fişierul de ieşire summax.out se vor tipări pe câte o linie N numere naturale separate prin spaţiu, reprezentând codificările traseelor de valoare maximă cu numerele de ordine st, st+1, ... , dr.

Restricţii

 • 1 ≤ N ≤ 2 000
 • 1 ≤ st ≤ dr ≤ 2 000 000 000
 • 1 ≤ dr - st ≤ 1 000
 • Elementele matricei triunghiulare sunt numere naturale strict pozitive.
 • Valoarea maximă a traseului nu depăşeşte 1 000 000 000.

Exemplu

summax.insummax.out
1
5 2 4
5
2 4
7 5 6
6 6 5 5
3 4 3 4 4
6
2
5 2 4
5
2 4
7 5 6
6 6 5 5
3 4 3 4 4
1 1 1 2 2
1 2 2 2 2
1 2 3 3 4

Explicaţie

În primul exemplu valoarea lui v este 1, deci se rezolvă doar cerinţa 1. Numărul traseelor de valoare maximă este 6.

În al doilea exemplu valoarea lui v este 2, deci se rezolvă doar cerinţa 2. Se tipăresc codificările traseelor cu numerele de ordine 2, 3 şi 4.

Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici

Cum se trimit solutii?