Diferente pentru problema/suma intre reviziile #4 si #14

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

==Include(page="template/taskheader" task_id="suma")==
Fie suma !http://infoarena.ro/task/suma?action=download&file=suma_formula.jpg!.
Fie suma:
 
<tex> S = \displaystyle\sum_{i = 1}^N i*(i-1) </tex>
Calculati valoarea $S$ mod $P$ (restul impartirii lui $S$ la $P$).
|7 29997|112|
==Include(page="template/taskfooter" task_id="suma")==
 
 
 

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
507