Diferente pentru problema/split2 intre reviziile #24 si #26

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

* $1 ≤ M ≤ N ≤ 1000$
* $1 ≤ V[i] ≤ 10000$
* $N este par.$
* Se garanteaza ca exista o impartire in M intervale
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9414