Diferente pentru problema/smooth intre reviziile #2 si #8

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="smooth") ==
Poveste şi cerinţă...
Fie $X$ un numar natural. Definim $f(X) = numarul de valori distincte K cu proprietatea ca X poate fi scris ca produs de K *cifre* diferite de 1$. Dandu-se doua numere naturale, $A$ si $B$, sa se calculeze suma $f(A) + f(A + 1) + .. + f(B)$.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $smooth.in$ ...
Fişierul de intrare $smooth.in$ va contine pe prima sa linie doua numere naturale, $A$ si $B$.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $smooth.out$ ...
În fişierul de ieşire $smooth.out$ se va afla un singur numar natural, suma ceruta in enunt.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ A ≤ B ≤ 10^16^$
* Pentru teste in valoare de $60$ de puncte se respecta de-asemenea relatia $B - A ≤ 200.000$.
* Consideram ca $f(1)$ este egal cu zero.
h2. Exemplu
table(example). |_. smooth.in |_. smooth.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 5 17
| 17
|
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="smooth") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.