Diferente pentru problema/sir23 intre reviziile #2 si #8

Diferente intre titluri:

sir23
Siruri 2-3-monotone

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="sir23") ==
==Include(page="template/taskheader" task_id="sir23")==
Poveste ...
Fie $N$ ({$N$} ≤ $1000$) un numar natural. Numim sir _2-3-monoton_ de lungine $N$ un sir $S{~1~}$, $S{~2~}$, $S{~3~}$, ... $S{~n~}$ format din $N$ elemente ale multimii ${1, 2, ... N}$ care verifica urmatoarele doua relatii:
h2. Cerinta
 
...
* $S{~i~}$ < $S{~i+2~}$, oricare ar fi $1$ ≤ $i$ ≤ $N-2$
* $S{~i~}$ < $S{~i+3~}$, oricare ar fi $1$ ≤ $i$ ≤ $N-3$
h2. Restrictii
h2. Cerinta
...
Fie $X$ numarul de siruri _2-3-monotone_ de lungime $N$. Calculati restul impartirii lui $X$ la $1.000.000$ (1 milion).
h2. Date de intrare
...
Fisierul $sir23.in$ va contine pe prima linie numarul intreg $N$.
h2. Date de iesire
...
Pe prima linie a fisierului $sir23.out$ se va scrie numarul cautat.
h2. Exemplu
h2. Exemple
| sir23.in | sir23.out |
| linia1
linia2
linia3
| linia1
linia2
|
table(example). |_. sir23.in |_. sir23.out |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 5 | 88|
== include(page="template/taskfooter" task_id="sir23") ==
==Include(page="template/taskfooter" task_id="sir23")==
 
 
 

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
45