Diferente pentru problema/sdp intre reviziile #21 si #5

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="sdp") ==
Se dau două şiruri $A$ şi $B$ de numere naturale a câte $N$ elemente fiecare:
$A$ = $[a{~1~}, a{~2~}, a{~3~}, a{~4~} … a{~N~}]$
$B$ = $[b{~1~}, b{~2~}, b{~3~}, b{~4~}… b{~N~}]$.
Aflaţi x şi y numere întregi astfel încât pentru fiecare $i$ de la $1$ la $N – 1$ este adevărată relaţia:
$x * a{~i~} + y * b{~i~} < x * a{~i+1~} + y * b{~i+1~}$.
 
h2. Cerinţă
 
Cunoscându-se cele 2 şiruri $A$ şi $B$, determinaţi $x$ şi $y$ care respectă relaţia precedentă.
log<sub>2</sub> N
h2. Date de intrare
Prima linie a fişierului $sdp.in$ va conţine numărul $N$.
A doua line va conţine $N$ numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul $A$.
A treia linie va conţine $N$ numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul $B$.
Prima linie a fişierului sdp.in va conţine numărul N.
A doua line va conţine N numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul A <sub>2</sub>.
A treia linie va conţine N numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul B.
h2. Date de ieşire
În fişierul $sdp.out$ afişaţi pe prima linie numerele $x$ şi $y$ separate printr-un spaţiu. Numerele afişate trebuie să se afle în intervalul $[-10^18^, 10^18^]$.
În fişierul de ieşire $sdp.out$ ...
h2. Restricţii
* $1 ≤ a{~i~}, b{~i~} ≤ 10^9^$
* pentru 15% din punctaj: $2 ≤ N ≤ 100$ şi există soluţie cu $0 ≤ |x|, |y| ≤ 100$
* pentru 30% din punctaj: $2 ≤ N ≤ 10^6^$ şi există soluţie cu $0 ≤ |x|, |y| ≤ 1000$
* pentru 70% din punctaj: $2 ≤ N ≤ 10^6^$ şi există soluţie cu $0 ≤ |x|, |y| ≤ 10^6^$
* pentru 100% din punctaj: $2 ≤ N ≤ 10^6^$ şi există soluţie cu $0 ≤ |x|, |y| ≤ 10^18^$
* $... &le; ... &le; ...$
h2. Exemplu
table(example). |_. sdp.in |_. sdp.out |
| 3
2 5 7
1 2 3
| 2 1
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
h3. Explicaţie
$2 * 2 + 1 * 1 &lt; 2 * 5 + 1 * 2$
$2 * 5 + 1 * 2 &lt; 2 * 7 + 1 * 3$
Astfel, $x = 2 y = 1$ este o soluţie validă.
...
== include(page="template/taskfooter" task_id="sdp") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.