Diferente pentru problema/sdp intre reviziile #21 si #14

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="sdp") ==
Se dau două şiruri $A$ şi $B$ de numere naturale a câte $N$ elemente fiecare:
$A$ = $[a{~1~}, a{~2~}, a{~3~}, a{~4~} … a{~N~}]$
$B$ = $[b{~1~}, b{~2~}, b{~3~}, b{~4~}… b{~N~}]$.
Aflaţi x şi y numere întregi astfel încât pentru fiecare $i$ de la $1$ la $N – 1$ este adevărată relaţia:
$x * a{~i~} + y * b{~i~} < x * a{~i+1~} + y * b{~i+1~}$.
Se dau două şiruri A şi B de numere naturale a câte N elemente fiecare:
$A$ = [a ~1~ , a ~2~ , a ~3~ , a ~4~ … a ~N~ ]
$B$ = [b ~1~ , b ~2~ , b ~3~ , b ~4~ … b ~N~ ].
Aflaţi x şi y numere întregi astfel încât pentru fiecare i de la 1 la N – 1 este adevărată relaţia:
x * a ~i~ + y * b ~i~ < x * a ~i+1~ + y * b ~i+1~.
h2. Cerinţă
Cunoscându-se cele 2 şiruri $A$ şi $B$, determinaţi $x$ şi $y$ care respectă relaţia precedentă.
Cunoscându-se cele 2 şiruri A şi B, determinaţi x şi y care respectă relaţia precedentă.
h2. Date de intrare
Prima linie a fişierului $sdp.in$ va conţine numărul $N$.
A doua line va conţine $N$ numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul $A$.
A treia linie va conţine $N$ numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul $B$.
Prima linie a fişierului $sdp.in$ va conţine numărul N.
A doua line va conţine N numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul A.
A treia linie va conţine N numere, separate prin câte un spaţiu, reprezentând şirul B.
h2. Date de ieşire
În fişierul $sdp.out$ afişaţi pe prima linie numerele $x$ şi $y$ separate printr-un spaţiu. Numerele afişate trebuie să se afle în intervalul $[-10^18^, 10^18^]$.
În fişierul $sdp.out$ afişaţi pe prima linie numerele x şi y separate printr-un spaţiu. Numerele afişate trebuie să se
afle în intervalul [-10^18^ , 10^18^ ].
h2. Restricţii
* $1 ≤ a{~i~}, b{~i~} ≤ 10^9^$
* pentru 15% din punctaj: $2 ≤ N ≤ 100$ şi există soluţie cu $0 ≤ |x|, |y| ≤ 100$
* pentru 30% din punctaj: $2 ≤ N ≤ 10^6^$ şi există soluţie cu $0 ≤ |x|, |y| ≤ 1000$
* pentru 70% din punctaj: $2 ≤ N ≤ 10^6^$ şi există soluţie cu $0 ≤ |x|, |y| ≤ 10^6^$
* pentru 100% din punctaj: $2 ≤ N ≤ 10^6^$ şi există soluţie cu $0 ≤ |x|, |y| ≤ 10^18^$
1 ≤ a ~i~ , b ~i~ ≤ 10^9^
pentru 15% din punctaj: 2 ≤ N ≤ 100 şi există soluţie cu 0≤ |x|, |y| ≤ 100
pentru 30% din punctaj: 2 ≤ N ≤ 10^6^ şi există soluţie cu 0≤ |x|, |y| ≤ 1000
pentru 70% din punctaj: 2 ≤ N ≤ 10^6^ şi există soluţie cu 0≤ |x|, |y| ≤ 10^6^
pentru 100% din punctaj: 2 ≤ N ≤ 10^6^ şi există soluţie cu 0≤ |x|, |y| ≤ 10^18^
h2. Exemplu
h3. Explicaţie
$2 * 2 + 1 * 1 < 2 * 5 + 1 * 2$
$2 * 5 + 1 * 2 < 2 * 7 + 1 * 3$
Astfel, $x = 2 y = 1$ este o soluţie validă.
2 * 2 + 1 * 1 < 2 * 5 + 1 * 2
2 * 5 + 1 * 2 < 2 * 7 + 1 * 3
Astfel, x = 2 y = 1 este o soluţie validă.
== include(page="template/taskfooter" task_id="sdp") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.