Diferente pentru problema/perfect intre reviziile #1 si #9

Diferente intre titluri:

perfect
Perfect

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="perfect") ==
Poveste si cerinta...
Sa consideram secvente de grafuri neorientate de tipurile urmatoare:
 
* Tipul $A$
Secventa grafurilor de tip $A$ se construieste in modul ce se poate deduce din exemplele urmatoare:
   $A1$    $A2$    $A3$      $A4$    $A5$
!problema/perfect?poza1.jpg!
Observati ca graful $An$ are $2n$ varfuri.
* Tipul $B$
Secventa grafurilor de tip $B$ se construieste dupa modelul urmator:
   $B1$    $B2$    $B3$      $B4$
!problema/perfect?poza2.jpg!
* Tipul $C$
Secventa grafurilor de tip $C$ se construieste dupa modelul urmator:
   $C1$   $C2$     $C3$      $C4$
!problema/perfect?poza3.jpg!
 
Se numeste cuplaj perfect in graf o modalitate de a alege muchii ale grafului astfel incat oricare varf din graf sa fie incident cu exact o muchie aleasa. Doua cuplaje sunt distincte daca exista o muchie care apartine unui cuplaj, dar nu apartine celuilalt.
 
h2. Cerinta
 
Dat fiind un graf de unul dintre tipurile din enunt, sa se determine numarul de cuplaje perfecte distincte ale grafului respectiv.
 
h2. Date de intrare
Fisierul de intrare $perfect.in$ ...
Fisierul de intrare $perfect.in$ contine o singura linie pe care se afla un caracter si un numar natural nenul $n$, separate printr-un spatiu. Caracterul poate fi $A$, $B$ sau $C$ si indica tipul grafului. Numarul natural $n$ indica numarul de ordine al grafului in secventa de grafuri de tipul specificat de caracter.
h2. Date de iesire
In fisierul de iesire $perfect.out$ ...
Fisierul de iesire $perfect.out$ va contine o singura linie pe care va fi scris numarul de cuplaje perfecte ale grafului din fisierul de intrare.
h2. Restrictii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ n ≤ 100$
h2. Exemplu
table(example). |_. perfect.in |_. perfect.out |
| This is some
 text written on
 multiple lines.
| This is another
 text written on
 multiple lines.
|
| A 4
| 5
|
| B 2
| 4
|
| C 2
| 8
|
h3. Explicatie
...
Cele $5$ cuplaje perfecte ale grafului $A4$ sunt:
 
!problema/perfect?exp1.jpg!
 
Cele $4$ cuplaje perfecte ale grafului $B2$ sunt:
 
!problema/perfect?exp2.jpg!
 
Cele $8$ cuplaje perfecte ale grafului $C2$ sunt:
 
!problema/perfect?exp3.jpg!
== include(page="template/taskfooter" task_id="perfect") ==
 

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
3135