Diferente pentru problema/paralelogram2 intre reviziile #34 si #20

Diferente intre titluri:

Paralelogram2
paralelogram2

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="paralelogram2") ==
Lunasorab s-a apucat de desenat pe hârtie. Din păcate s-a blocat la o problemă şi are nevoie de ajutorul vostru. Astfel, el vă dă un patrulater (nu neapărat convex) şi vă cere să alegeţi câte un punct strict pe laturile lui astfel încât cele patru puncte alese de voi să formeze un paralelogram de arie nenulă şi fiecare latură a patrulaterului să conţină exact un punct ales de voi.
Lunasorab s-a apucat de desenat pe hârtie. Din păcate s-a blocat la o problemă si are nevoie de ajutorul vostru. Astfel, el vă dă un patrulater (nu neapărat convex) si vă cere să alegeti cate un punct pe laturile lui astfel incat cele patru puncte alese de voi sa formeze un paralelogram de arie nenula si fiecare latura a patrulaterului sa contina exact un punct ales de voi.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $paralelogram2.in$ va conţine pe prima linie $T$, numărul de teste. Fiecare test conţine câte 8 numere întregi, $X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4$, reprezentând, în ordine, vârfurile unui patrulater $[(X1, Y1) (X2, Y2) (X3, Y3) (X4, Y4)]$.
Fişierul de intrare $paralelogram2.in$ va contine pe prima linie $T$, numarul de teste. Fiecare test contine cate 8 numere intregi, $X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4$, reprezentand, in ordine, varfurile unui paralelogram [(X1, Y1) (X2, Y2) (X3, Y3), (X4, Y4)].
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $paralelogram2.out$ se vor afişa $T$ linii, pe linia $i$ aflându-se 8 numere reale $PX1 PY1 PX2 PY2 PX3 PY3 PX4 PY4$, reprezentând vârfurile paralelogramului găsit. Punctul $(PX1, PY1)$ va trebui să aparţină (strict) laturii $(X1, Y1) - (X2, Y2)$, punctul $(PX2, PY2)$ va trebui să aparţină (strict) laturii $(X2, Y2) - (X3, Y3)$, şamd.
În fişierul de ieşire $paralelogram2.out$ se vor afisa $T$ linii, pe linia $i$ aflandu-se 8 numere reale $PX1 PY1 PX2 PY2 PX3 PY3 PX4 PY4$, reprezentand varfurile paralelogramului gasit. Punctul $(PX1, PY1)$ va trebui sa apartina (in sens inclusiv) laturii $(X1, Y1) - (X2, Y2)$, punctul $(PX2, PY2)$ va trebui sa apartina laturii $(X2, Y2) - (X3, Y3)$, samd.
h2. Restricţii
* $1 ≤ T ≤ 100$
* $1 &le T &le 100$
* $0 ≤ Xi ≤ 1000000$ pentru $1 ≤ i ≤ 4$
* $0 ≤ Yi ≤ 1000000$ pentru $1 ≤ i ≤ 4$
* Se garantează că patrulaterele din fişierul de intrare nu vor conţine 3 varfuri coliniare
* Se acceptă orice răspuns valid
* Răspunsul vostru pentru un test se va considera corect numai şi numai dacă cele patru puncte reprezintă, în ordine, vârfurile unui paralelogram de arie nenulă şi fiecare latură a patrulaterului conţine exact un punct
* Răspunsul vostru va fi verificat cu o precizie de $0.0001$, atât pentru aria paralelogramului cât şi pentru verificarea ca lungimile laturilor opuse să fie egale
* Se garanteaza ca patrulaterele din fisierul de intrare nu vor contine 3 varfuri coliniare
* Se accepta orice raspuns valid
* Raspunsul vostru pentru un test se va considera corect numai si numai daca cele patru puncte reprezinta, in ordine, varfurile unui paralelogram de arie nenula si fiecare latura a patrulaterului contine exact un punct
* Raspunsul vostru va fi testat cu o precizie de $0.001$, atat pentru aria paralelogramului cat si pentru verificarea ca lungimile laturilor opuse sa fie egale
h2. Exemplu
table(example). |_. paralelogram2.in |_. paralelogram2.out |
table(example). |_. blabla.in |_. blabla.out |
| 1
  0 0 10 0 10 10 0 10
| 9 0 10 1 1 10 0 9
h3. Explicaţie
Patrulaterul iniţial este un pătrat cu vârfurile în $(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)$.
Paralelogramul găsit are vârfurile în $(9,0), (10, 1), (1, 10), (0, 9)$
Patrulaterul initial este un patrat ca varfurile in $(0, 0), (10, 0), (10, 10), (0, 10)$
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="paralelogram2") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

9898