Diferente pentru problema/numere8 intre reviziile #3 si #9

Diferente intre titluri:

numere8
Numere8

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $numere8.in$ conţine pe prima linie $10$ numere naturale distincte separate prin câte un spaţiu.
$x{~1~}$ $x{~2~}$ ... $x{~10~}$
Fişierul de intrare $numere8.in$ conţine pe prima linie $10$ numere naturale distincte separate prin câte un spaţiu $x{~1~}$ $x{~2~}$ ... $x{~10~}$
h2. Date de ieşire
* $10 ≤ x{~i~},y{~i~} ≤ 99, pentru 1 ≤ i ≤ 10$
* $1 ≤ k,p ≤ 9$
* $Ordinea submulţimilor în perechi nu contează.$
* $Perechea de submulţimi determinată nu este obligatoriu unică.$
* Ordinea submulţimilor în perechi nu contează.
* Perechea de submulţimi determinată nu este obligatoriu unică.
h2. Exemplu
table(example). |_. numere8.in |_. numere8.out |
| 60 49 86 78 23 97 69 71 32 10
| 130 276
| 65 276
  78 97 69 32
  60 49 86 71 10
|
h3. Explicaţie
$130$ de soluţii; suma maximă este $276$; s-au folosit $9$ din cele $10$ numere; prima submulţime are $4$ elemente, a doua are $5$ elemente.
$65$ de soluţii; suma maximă este $276$; s-au folosit $9$ din cele $10$ numere; prima submulţime are $4$ elemente, a doua are $5$ elemente.
== include(page="template/taskfooter" task_id="numere8") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4693