Diferente pentru problema/numere8 intre reviziile #1 si #9

Diferente intre titluri:

numere8
Numere8

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="numere8") ==
Poveste şi cerinţă...
Gigel este un mare pasionat al cifrelor. Orice moment liber şi-l petrece jucându-se cu numere. Jucându-se astfel, într-o zi a scris pe hârtie $10$ numere distincte de câte două cifre şi a observat că printre acestea există două submulţimi disjuncte de sumă egală. Desigur, Gigel a crezut că este o întâmplare şi a scris alte $10$ numere distincte de câte două cifre şi spre surpriza lui, după un timp a găsit din nou două submulţimi disjuncte de sumă egală.
 
h2. Cerinţă
 
Date $10$ numere distincte de câte două cifre, determinaţi numărul de perechi de submulţimi disjuncte de sumă egală care se pot forma cu numere din cele date, precum şi una dintre aceste perechi pentru care suma numerelor din fiecare dintre cele două submulţimi este maximă.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $numere8.in$ ...
Fişierul de intrare $numere8.in$ conţine pe prima linie $10$ numere naturale distincte separate prin câte un spaţiu $x{~1~}$ $x{~2~}$ ... $x{~10~}$
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $numere8.out$ ...
În fişierul de ieşire $numere8.out$ veţi afişa $3$ linii. Pe prima linie se află numărul de perechi de submulţimi de sumă egală, precum şi suma maximă obţinută, separate printr-un spaţiu. Pe linia a doua se află elementele primei submulţimi, iar pe linia a treia se află elementele celei de a doua submulţimi, separate prin câte un spaţiu.
$NrSol$ $Smax$ ({$NrSol$} – numărul de perechi; {$Smax$} – suma maximă)
$x{~1~}$ ... $x{~k~}$ (elementele primei submulţimi)
$y{~1~}$ ... $y{~p~}$ (elementele celei de a doua submulţimi)
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $10 ≤ x{~i~},y{~i~} ≤ 99, pentru 1 ≤ i ≤ 10$
* $1 ≤ k,p ≤ 9$
* Ordinea submulţimilor în perechi nu contează.
* Perechea de submulţimi determinată nu este obligatoriu unică.
h2. Exemplu
table(example). |_. numere8.in |_. numere8.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 60 49 86 78 23 97 69 71 32 10
| 65 276
  78 97 69 32
  60 49 86 71 10
|
h3. Explicaţie
...
$65$ de soluţii; suma maximă este $276$; s-au folosit $9$ din cele $10$ numere; prima submulţime are $4$ elemente, a doua are $5$ elemente.
== include(page="template/taskfooter" task_id="numere8") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4693