Diferente pentru problema/nrdivunique intre reviziile #4 si #7

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="nrdivunique") ==
== include(page="template/detailed-feedback" task_id="nrdivunique") ==
 
Se ştie că fiecare număr mai mare strict decât 1 are cel puţin 2 divizori (pe 1 şi pe el însuşi). Definim divizor al unui interval [A,B], un număr din intervalul [1,B] care este divizor pentru cel puţin un număr din intervalul [A,B].
Se ştie că fiecare număr mai mare strict decât $1$ are cel puţin $2$ divizori (pe $1$ şi pe el însuşi). Definim divizor al unui interval $[A,B]$, un număr din intervalul $[1,B]$ care este divizor pentru cel puţin un număr din intervalul $[A,B]$.
h2. Cerinţă
Se consideră N intervale de câte două numere naturale A{~i~} şi B{~i~}. Pentru fiecare interval i, să se afişeze numărul de divizori.
Se consideră $N$ intervale de câte două numere naturale $A{~i~}$ şi $B{~i~}$. Pentru fiecare interval $i$, să se afişeze numărul de divizori.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $nrdivunique.in$ conţine pe prima linie numărul natural N. Pe următoarele N linii se află valorile celor N intervale. Pe linia i+1 se află cele două numere naturale ale intervalului i, A{~i~} şi B{~i~} separate prin câte un spaţiu.
Fişierul de intrare $nrdivunique.in$ conţine pe prima linie numărul natural $N$. Pe următoarele $N$ linii se află valorile celor $N$ intervale. Pe linia $i+1$ se află cele două numere naturale ale intervalului $i$, $A{~i~}$ şi $B{~i~}$ separate prin câte un spaţiu.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $nrdivunique.out$ veţi afişa N linii, câte una pentru fiecare interval. Pe linia i aflându-se un singur număr natural, reprezentând numărul de divizori al intervalului i.
În fişierul de ieşire $nrdivunique.out$ veţi afişa $N$ linii, câte una pentru fiecare interval. Pe linia $i$ aflându-se un singur număr natural, reprezentând numărul de divizori al intervalului $i$.
h2. Restricţii
* 1 ≤ N ≤ 1.000
* 2 ≤ A ≤ 1.000.000 (un milion)
* A < B &le; 1.000.000.000 (un miliard)
* Intervalul [A,B] este închis, deci se vor lua în considerare şi valorile A şi B
* Un interval [A,B] are toţi divizorii distincţi (adică nu poate avea 2 divizori cu aceeaşi valoare)
* Pentru 20% din teste N &le; 100 şi B &le; 500
* Pentru alte 30% din teste N &le; 500 şi B &le; 10.000
* $1 &le; N &le; 1 000$
* $2 &le; A &le; 1 000 000$
* $A < B &le; 1 000 000 000$
* Intervalul $[A,B]$ este închis, deci se vor lua în considerare şi valorile $A$ şi $B$
* Pentru $20%$ din teste $N &le; 100$ şi $B &le; 500$
* Pentru alte $30%$ din teste $N &le; 500$ şi $B &le; 10.000$
h2. Exemplu
h3. Explicaţie
În primul interval, divizorii sunt: 1, 2 şi 3.
În al 2-lea interval, divizorii sunt: 1, 2, 3, 5, 6 şi 7.
În primul interval, divizorii sunt: $1, 2$ şi $3$.
În al 2-lea interval, divizorii sunt: $1, 2, 3, 5, 6$ şi $7$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="nrdivunique") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4646