Diferente pentru problema/nrdivunique intre reviziile #1 si #7

Diferente intre titluri:

nrdivunique
NrDivUnique

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="nrdivunique") ==
Poveste şi cerinţă...
Se ştie că fiecare număr mai mare strict decât $1$ are cel puţin $2$ divizori (pe $1$ şi pe el însuşi). Definim divizor al unui interval $[A,B]$, un număr din intervalul $[1,B]$ care este divizor pentru cel puţin un număr din intervalul $[A,B]$.
 
h2. Cerinţă
 
Se consideră $N$ intervale de câte două numere naturale $A{~i~}$ şi $B{~i~}$. Pentru fiecare interval $i$, să se afişeze numărul de divizori.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $nrdivunique.in$ ...
Fişierul de intrare $nrdivunique.in$ conţine pe prima linie numărul natural $N$. Pe următoarele $N$ linii se află valorile celor $N$ intervale. Pe linia $i+1$ se află cele două numere naturale ale intervalului $i$, $A{~i~}$ şi $B{~i~}$ separate prin câte un spaţiu.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $nrdivunique.out$ ...
În fişierul de ieşire $nrdivunique.out$ veţi afişa $N$ linii, câte una pentru fiecare interval. Pe linia $i$ aflându-se un singur număr natural, reprezentând numărul de divizori al intervalului $i$.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N ≤ 1 000$
* $2 ≤ A ≤ 1 000 000$
* $A < B &le; 1 000 000 000$
* Intervalul $[A,B]$ este închis, deci se vor lua în considerare şi valorile $A$ şi $B$
* Pentru $20%$ din teste $N &le; 100$ şi $B &le; 500$
* Pentru alte $30%$ din teste $N &le; 500$ şi $B &le; 10.000$
h2. Exemplu
table(example). |_. nrdivunique.in |_. nrdivunique.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 2
  2 3
  5 7
| 3
  6
|
h3. Explicaţie
...
În primul interval, divizorii sunt: $1, 2$ şi $3$.
În al 2-lea interval, divizorii sunt: $1, 2, 3, 5, 6$ şi $7$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="nrdivunique") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4646