Diferente pentru problema/magic4 intre reviziile #1 si #5

Diferente intre titluri:

magic4
Magic4

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="magic4") ==
Poveste şi cerinţă...
Comisia are o valoare pozitivă pe _16 biţi_, *necunoscută* vouă. Această valoare va fi modificată conform următoarei reguli.
*1.* Voi veţi transmite succesiv valori pozitive pe $16$ biţi . ( le veti scrie in fisierul de iesire _magic4.out_ )
*2.* Comisia va efectua operaţia sau exclusiv pe biţi ( cunoscută drept xor ) între valoare furnizată de voi şi acea valoare necunoscută.
*3.* Asupra biţilor valorii obţinute comisia va aplica o rotaţie circulară a biţilor cu un număr aleator intre $0$ şi $15$ de poziţii (o rotaţie de $x$ poziţii înseamnă mutarea secvenţei formate din ultimii $x$ biti de pe ultimele $x$ poziţii pe primele $x$ poziţii). Astfel se va obţine noua valoare necunoscută în locul vechii valorii. Aceste regulă se va aplica de cel mult $100000$ de ori. Dacă după un număr de aplicări a regulii valoarea necunoscută capătă valoarea 0 sunteţi magici si obţineţi puncte ( foarte importante în viitor ☺ ). Dacă nu, nu veţi obţine nimic.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $magic4.in$ ...
Fişierul de intrare *magic4.in* nu va contine nimic .
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $magic4.out$ ...
In fisierul de iesire *magic4.out* se vor afla $n$ numere , fiecare pe cate un rand . Acestea vor reprezenta numerele transmise de care voi $(0<=n<=100.000)$.
h2. Restricţii
* $... &le; ... &le; ...$
* Nu transmiteti mai mult de $100.000$ de ori.
* Evaluatorul va rula programul dumneavostra de cel putin $50$ de ori in cadrul aceluiasi test.
h2. Exemplu
table(example). |_. magic4.in |_. magic4.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
table(example). |_. magic4.in |_. magic4.out |_. Explicatie |
| Fisierul de intrare este gol.
Voi trebuie sa fiti magici! ☺
| 1
2
16
| Valoarea secretă este 7=0000000000000111.
Valoarea devine 7^1=6=0000000000000110.
Valoarea devine 3=000000000000011 după o rotaţie cu o poziţie.
Valoarea devine 3^2=1=0000000000000001.
Valoarea devine 16=0000000000010000 după o rotaţie cu 12 poziţii.
Valoarea devine 16^16=0=0000000000000000.
Valoarea devine 0=0000000000000000 după o rotaţie cu 9 poziţii.
Valoarea necunoscută a fost transformată în 0 după 3 apeluri!
|
h3. Explicaţie
 
...
== include(page="template/taskfooter" task_id="magic4") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.