Diferente pentru problema/joc18 intre reviziile #3 si #5

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Restricţii
* $1 ≤ T ≤ 10$
* $1 ≤ N ≤ 10^5^$
* $2 ≤ N ≤ 10^5^$
* $1 ≤ x{~i~} ≤ 10^6^ pentru i = 1 … N$
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9895