Diferente pentru problema/expresie2 intre reviziile #2 si #6

Diferente intre titluri:

expresie2
Expresie2

Diferente intre continut:

Prin convenţie numim _expresie aritmetică ponderată_ o expresie construită astfel:
* expresia conţine numere întregi de cel mult $2$ cifre despărţite prin virgulă;
 
* numim $k-şir$ o enumerare de $k$ numere despărţite prin virgulă ({$k$} ≥ {$1$});
 
* o expresie poate conţine unul sau mai multe {$k$}-şiruri;
 
* expresia foloseşte paranteze rotunde şi paranteze drepte.
Evaluarea expresiei se face după următoarele reguli:
* dacă expresia conţine un singur $k$-şir atunci rezultatul expresiei este reprezentat de suma celor $k$ numere;
Exemplu: $2,4,1 = 2+4+1 = 7$.
 
* dacă în expresie întâlnim un $k$-şir delimitat de paranteze rotunde rezultatul evaluării acestui k-şir va fi reprezentat de suma maximă a unui secvenţe ce aparţine k-şirului, unde prin secvenţă se înţelege o succesiune de numere aflate pe poziţii consecutive în şir;
Exemplu: $(-2,4,-1,3,-2,-3,2)$ => secvenţa de sumă maximă este $4,-1,3$ a cărui sumă este egală cu $6$.
 
* dacă în expresie întâlnim un k-şir delimitat de paranteze pătrate, elementele k-şirului fiind numerotate $1,2,..,k$, rezultatul evaluării acestui $k$-şir va fi reprezentat de valoarea elementului aflat pe poziţia $[(k+1)/2]$ dacă şirul ar fi ordonat crescător (mediana unui şir);
Exemplu: $[-2,9,10,3,5]$ => şirul ordonat $[-2,3,5,9,10]$ => iar valoarea expresiei este egală cu $5$.
 
* evaluarea parantezelor se face dinspre interior spre exterior.
h2. Cerinţă
h2. Restricţii
* Expresia se consideră corectă
 
* $3 ≤ lungimea unei expresii ≤ 100 000$
 
* Şirul prin care se codifică expresia poate să conţină doar următoarele caractere: cifre, paranteze rotunde şi pătrate deschise şi închise, caracterul virgulă, caracterul minus
 
* $10%$ dintre teste nu vor conţine paranteze
 
* $20%$ dintre teste nu vor conţine paranteze imbricate
 
* pentru rezolvarea primei cerinţe se obţine $20%$ din valoarea fiecărui test
h2. Exemplu
Valoarea expresiei este: 2+5 = 7
|
| (3,-1,4),[2,3,1,8]
| 7 8
| 7
8
| 6+2
|
| (2,-1,[1,2,3,4,5],-4,1)

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
5515