Diferente pentru problema/expresie2 intre reviziile #1 si #6

Diferente intre titluri:

expresie2
Expresie2

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="expresie2") ==
Poveste şi cerinţă...
Prin convenţie numim _expresie aritmetică ponderată_ o expresie construită astfel:
 
* expresia conţine numere întregi de cel mult $2$ cifre despărţite prin virgulă;
* numim $k-şir$ o enumerare de $k$ numere despărţite prin virgulă ({$k$} ≥ {$1$});
* o expresie poate conţine unul sau mai multe {$k$}-şiruri;
* expresia foloseşte paranteze rotunde şi paranteze drepte.
 
Evaluarea expresiei se face după următoarele reguli:
 
* dacă expresia conţine un singur $k$-şir atunci rezultatul expresiei este reprezentat de suma celor $k$ numere;
Exemplu: $2,4,1 = 2+4+1 = 7$.
* dacă în expresie întâlnim un $k$-şir delimitat de paranteze rotunde rezultatul evaluării acestui k-şir va fi reprezentat de suma maximă a unui secvenţe ce aparţine k-şirului, unde prin secvenţă se înţelege o succesiune de numere aflate pe poziţii consecutive în şir;
Exemplu: $(-2,4,-1,3,-2,-3,2)$ => secvenţa de sumă maximă este $4,-1,3$ a cărui sumă este egală cu $6$.
* dacă în expresie întâlnim un k-şir delimitat de paranteze pătrate, elementele k-şirului fiind numerotate $1,2,..,k$, rezultatul evaluării acestui $k$-şir va fi reprezentat de valoarea elementului aflat pe poziţia $[(k+1)/2]$ dacă şirul ar fi ordonat crescător (mediana unui şir);
Exemplu: $[-2,9,10,3,5]$ => şirul ordonat $[-2,3,5,9,10]$ => iar valoarea expresiei este egală cu $5$.
* evaluarea parantezelor se face dinspre interior spre exterior.
 
h2. Cerinţă
 
Fiind dată o expresie aritmetică ponderată să se determine câte numere întregi conţine expresia aritmetică, precum şi care este valoarea expresiei aritmetice.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $expresie2.in$ ...
Fişierul de intrare $expresie2.in$ conţine pe prima linie un şir de caractere ce reprezintă o expresie aritmetică ponderată.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $expresie2.out$ ...
Fişierul de ieşire $expresie2.out$ va conţine pe prima linie numărul de numere întregi din expresie, iar pe următoarea linie va fi scris un număr ce reprezintă valoarea expresiei aritmetice.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* Expresia se consideră corectă
* $3 ≤ lungimea unei expresii ≤ 100 000$
* Şirul prin care se codifică expresia poate să conţină doar următoarele caractere: cifre, paranteze rotunde şi pătrate deschise şi închise, caracterul virgulă, caracterul minus
* $10%$ dintre teste nu vor conţine paranteze
* $20%$ dintre teste nu vor conţine paranteze imbricate
* pentru rezolvarea primei cerinţe se obţine $20%$ din valoarea fiecărui test
h2. Exemplu
table(example). |_. expresie2.in |_. expresie2.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|
 
h3. Explicaţie
 
...
table(example). |_. expresie2.in |_. expresie2.out |_. Explicaţii  |
| 2,(2,-4,1,-1,5)
| 6
7
| Expresia conţine 6 numere întregi
Valoarea expresiei este: 2+5 = 7
|
| (3,-1,4),[2,3,1,8]
| 7
8
| 6+2
|
| (2,-1,[1,2,3,4,5],-4,1)
| 9
4
| (2,-1,3,-4,1) = 4
|
== include(page="template/taskfooter" task_id="expresie2") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
5515