Diferente pentru problema/expectedpos intre reviziile #6 si #16

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $expectedpos.in$ conţine pe prima linie numerele $N$ şi $K$, cu semnificaţia din enunţ. Fiecare din următoarele $K$ linii conţine o listă primită de Gigel, specificată sub forma $c VAL{~1~} VAL{~2~} ... VAL{~c~}$ ({$c$} este numărul de elemente, iar valorile de după el sunt elementele listei). Linia $K + 2$ conţine numărul $M$ de întrebari, iar linia $K + 3$ conţine $M$ valori întregi ce descriu fiecare întrebare.
Fişierul de intrare $expectedpos.in$ conţine pe prima linie numerele $N$ şi $K$, cu semnificaţia din enunţ. Fiecare din următoarele $K$ linii conţine o listă primită de Gigel, specificată sub forma $c VAL{~1~} VAL{~2~} ... VAL{~c~}$ ({$c$} este numărul de elemente, iar valorile de după el sunt elementele listei). Linia $K + 2$ conţine numărul $M$ al întrebărilor, iar urmatoarele $M$ linii conţin câte o valoare întreagă corespunzătoare fiecărei întrebări.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $expectedpos.out$ se vor scrie pe o singură linie $M$ valori reale reprezentând răspunsurile la întrebările date.
În fişierul de ieşire $expectedpos.out$ se vor scrie $M$ spunsuri, fiecare pe câte o linie. Un răspuns va fi o fracţie ireductibilă scrisă sub forma $A/B$. *Atenţie! Între $A$, semnul $'/'$ şi $B$ nu există niciun spaţiu!* Vedeţi exemplul pentru clarificare.
h2. Restricţii
* $1 ≤ N ≤ 100.000$
* $1 ≤ K ≤ 100$
* $1 ≤ K ≤ 1.000$
* $1 ≤ M ≤ 100.000$
* Fiecare listă conţine cel puţin un element.
* Atât elementele listelor cât şi valorile $X$ pe care încearcă Gigel să le insereze sunt numere întregi cu semn pe $32$ de biţi.
* Numerotarea poziţiilor începe de la $1$.
* Răspunsul pentru o întrebare va fi considerat corect dacă diferă prin cel mult $0.000001$ faţă de valoarea corectă. Se recomandă afişarea numerelor reale cu $6$ zecimale.
* Pentru $70%$ din teste $N ≤ 10.000$
* Pentru $70%$ din teste $N ≤ 10.000$.
h2. Exemplu
2
3
-100
| 3.666667 1
| 11/3
1/1
|
h3. Explicaţie
Poziţiile de inserare pentru valoarea $3$ sunt $1$, $6$ şi $4$. Deci poziţia medie este $(1 + 6 + 4) / 2 = 11 / 3 = 3.666667$. Poziţiile de inserare pentru valoarea $-100$ sunt $1$, $1$ şi $1$, deci poziţia medie va fi $1$.
Poziţiile de inserare pentru valoarea $3$ sunt $1$, $6$ şi $4$. Deci poziţia medie este $(1 + 6 + 4) / 3 = 11 / 3$. Poziţiile de inserare pentru valoarea $-100$ sunt $1$, $1$ şi $1$, deci poziţia medie va fi $3 / 3 = 1 / 1$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="expectedpos") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4850