Diferente pentru problema/expectedpos intre reviziile #2 si #16

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="expectedpos") ==
Gigel a primit de ziua lui $K$ liste de numere întregi, având lungimea totală $N$. Poate vă gândiţi că sunt un cadou banal, însă listele acestea sunt chiar speciale: fiecare este ordonată crescător. Pentru că este o zi a
Gigel a primit de ziua lui $K$ liste de numere întregi, având lungimea totală $N$. Poate vă gândiţi că sunt un cadou banal, însă listele acestea sunt chiar deosebite: fiecare din ele este ordonată crescător. Din nefericire, aţi uitat să îi luaţi cadou lui Gigel, însă el promite că o să vă ierte dacă îl ajutaţi să răspundă la $M$ întrebari de forma "Dacă aş adăuga valoarea $X$ în fiecare din cele $K$ liste, care ar fi poziţia medie pe care ar fi inserată astfel încât să se păstreze ordinea crescătoare a elementelor din fiecare listă?". Poziţia medie este definită ca fiind media aritmetică a poziţiilor pe care este inserată valoarea $X$. Mai ştiţi că, în situaţii ambigue (când există mai multe poziţii posibile de inserare într-o listă), se va prefera întotdeauna ultima astfel de poziţie.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $expectedpos.in$ ...
Fişierul de intrare $expectedpos.in$ conţine pe prima linie numerele $N$ şi $K$, cu semnificaţia din enunţ. Fiecare din următoarele $K$ linii conţine o listă primită de Gigel, specificată sub forma $c VAL{~1~} VAL{~2~} ... VAL{~c~}$ ({$c$} este numărul de elemente, iar valorile de după el sunt elementele listei). Linia $K + 2$ conţine numărul $M$ al întrebărilor, iar urmatoarele $M$ linii conţin câte o valoare întreagă corespunzătoare fiecărei întrebări.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $expectedpos.out$ ...
În fişierul de ieşire $expectedpos.out$ se vor scrie $M$ răspunsuri, fiecare pe câte o linie. Un răspuns va fi o fracţie ireductibilă scrisă sub forma $A/B$. *Atenţie! Între $A$, semnul $'/'$ şi $B$ nu există niciun spaţiu!* Vedeţi exemplul pentru clarificare.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N ≤ 100.000$
* $1 ≤ K ≤ 1.000$
* $1 ≤ M ≤ 100.000$
* Fiecare listă conţine cel puţin un element.
* Atât elementele listelor cât şi valorile $X$ pe care încearcă Gigel să le insereze sunt numere întregi cu semn pe $32$ de biţi.
* Numerotarea poziţiilor începe de la $1$.
* Pentru $70%$ din teste $N ≤ 10.000$.
h2. Exemplu
table(example). |_. expectedpos.in |_. expectedpos.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 10 3
1 7
6 -4 -2 0 3 3 9
3 1 3 3
2
3
-100
| 11/3
1/1
|
h3. Explicaţie
...
Poziţiile de inserare pentru valoarea $3$ sunt $1$, $6$ şi $4$. Deci poziţia medie este $(1 + 6 + 4) / 3 = 11 / 3$. Poziţiile de inserare pentru valoarea $-100$ sunt $1$, $1$ şi $1$, deci poziţia medie va fi $3 / 3 = 1 / 1$.
== include(page="template/taskfooter" task_id="expectedpos") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
4850