Diferente pentru problema/evantai intre reviziile #2 si #8

Diferente intre titluri:

evantai
Evantai

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="evantai") ==
==Include(page="template/taskheader" task_id="evantai")==
Poveste ...
h2. Cerinta
Lui Algorel ii plac mult sirurile de numere naturale cu proprietati cat mai ciudate. Cautand astfel de ciudatenii ale informaticii, a gasit printr-o carte prafuita de vreme un nou tip de sir denumit evantai. Un evantai este un sir cu un numar par de termeni, $E{~1~} E{~2~} ... E{~2K~}$, cu urmatoarea proprietate:
...
p=. $E{~1~} + E{~2K~} > E{~2~} + E{~2K-1~} > ... > E{~K~} + E{~K+1~}$
h2. Restrictii
h2. Cerinta
...
Fiind dat un sir de numere naturale distincte $A{~1~} A{~2~} ... A{~N~}$, Algorel vrea sa afle cate subsiruri ale acestuia sunt evantaie.
h2. Date de intrare
...
Prima linie a fisierului $evantai.in$ contine numarul intreg $N$, reprezentand numarul de elemente ale sirului. Urmatoarele $N$ linii contin, in ordine, elementele sirului $A$.
h2. Date de iesire
...
Pe prima linie a fisierului $evantai.out$ se va afla un singur numar intreg $C$, reprezentand numarul de subsiruri evantai. Rezultatul va fi afisat modulo $30103$.
 
h2. Restrictii si precizari
 
* $2 ≤ N ≤ 700$
* Elementele sirului sunt numere intregi distincte cuprinse intre $1$ si $1000$
* Prin subsir se intelege orice insiruire de termeni $A{~i1~} A{~i2~} ... A{~ik~}$ astfel incat $i{~1~} < i{~2~} < ... < i{~k~}$
h2. Exemplu
| evantai.in | evantai.out |
| linia1
linia2
linia3
| linia1
linia2
|
table(example). |_. evantai.in |_. evantai.out |
| 4
1
2
3
6 | 7 |
== include(page="template/taskfooter" task_id="evantai") ==
 
==Include(page="template/taskfooter" task_id="evantai")==
 
 

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
426