Diferente pentru problema/evantai intre reviziile #1 si #8

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

==Include(page="template/taskheader" task_id="evantai")==
 
==Include(page="template/raw")==
 
evantai
 
Lui Algorel ii plac mult sirurile de numere naturale cu proprietati cat mai ciudate. Cautand astfel de ciudatenii ale informaticii, a gasit printr-o carte prafuita de vreme un nou tip de sir denumit evantai. Un evantai este un sir cu un numar par de termeni, E[1] E[2] ... E[2K], cu urmatoarea proprietate:
 
E[1] + E[2K] > E[2] + E[2K-1] > ... > E[K] + E[K+1
 
]Cerinta
 
Fiind dat un sir de numere naturale distincte A[1] A[2] ... A[N], Algorel vrea sa afle cate subsiruri ale acestuia sunt evantaie.
 
h2. Date de Intrare
 
Prima linie a fisierului evantai.in contine numarul intreg N, reprezentand numarul de elemente ale sirului. Urmatoarele N linii contin, in ordine, elementele sirului A.
 
h2. Date de Iesire
 
Pe prima linie a fisierului evantai.out se va afla un singur numar intreg C, reprezentand numarul de subsiruri evantai. Rezultatul va fi afisat modulo 30103.
 
h2. Restrictii si precizari
 
S 2 <= N <= 700
 
S elementele sirului sunt numere intregi distincte cuprinse intre 1 si 1000
 
S prin subsir se intelege orice insiruire de termeni A[i1] A[i2] ... A[ik] astfel incat i[1] < i[2] < ... < i[k
 
]
 
h2. Exemplu
 
evantai.in evantai.out
4 7
 
1
 
2
 
3
 
6
 
==Include(page="template/taskheader" task_id="evantai")==
 
 
Lui Algorel ii plac mult sirurile de numere naturale cu proprietati cat mai ciudate. Cautand astfel de ciudatenii ale informaticii, a gasit printr-o carte prafuita de vreme un nou tip de sir denumit evantai. Un evantai este un sir cu un numar par de termeni, $E{~1~} E{~2~} ... E{~2K~}$, cu urmatoarea proprietate:
 
p=. $E{~1~} + E{~2K~} > E{~2~} + E{~2K-1~} > ... > E{~K~} + E{~K+1~}$
 
h2. Cerinta
 
Fiind dat un sir de numere naturale distincte $A{~1~} A{~2~} ... A{~N~}$, Algorel vrea sa afle cate subsiruri ale acestuia sunt evantaie.
 
h2. Date de intrare
 
Prima linie a fisierului $evantai.in$ contine numarul intreg $N$, reprezentand numarul de elemente ale sirului. Urmatoarele $N$ linii contin, in ordine, elementele sirului $A$.
 
h2. Date de iesire
 
Pe prima linie a fisierului $evantai.out$ se va afla un singur numar intreg $C$, reprezentand numarul de subsiruri evantai. Rezultatul va fi afisat modulo $30103$.
 
h2. Restrictii si precizari
 
* $2 &le; N &le; 700$
* Elementele sirului sunt numere intregi distincte cuprinse intre $1$ si $1000$
* Prin subsir se intelege orice insiruire de termeni $A{~i1~} A{~i2~} ... A{~ik~}$ astfel incat $i{~1~} < i{~2~} < ... < i{~k~}$
 
h2. Exemplu
 
table(example). |_. evantai.in |_. evantai.out |
| 4
1
2
3
6 | 7 |
 
 
==Include(page="template/taskfooter" task_id="evantai")==
==Include(page="template/taskfooter" task_id="evantai")==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
426