Diferente pentru problema/entropy intre reviziile #2 si #18

Diferente intre titluri:

entropy
Entropy

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="entropy") ==
Poveste şi cerinţă...
În general, faci săptămânal curăţenie în cameră şi ajungi să pui multe lucruri în cămară, ca să nu te gândeşti prea mult la ce vrei să faci cu ele. Faci lunar curăţenie în cămară şi pui pe balcon lucrurile care nu mai încap. Azi faci curat pe balcon şi nu e prea veselă situaţia.
 
Conform creşterii tale de programator, vei sparge problema în probleme mai mici. Acum te vei ocupa de $3$ cutii, fiecare conţinând cărţi, reviste sau ziare. Probabil ar trebui să le arunci pe toate, dar tu îţi doreşti să pui toate cărţile în cutia $1$, toate revistele în cutia $2$ şi toate ziarele în cutia $3$. Cutiile funcţionează ca nişte stive, deci operaţiile posibile sunt de a lua un obiect din vârful unei cutii şi a-l plasa în vârful altei cutii.
 
Îţi doreşti să plasezi toate obiectele la locul lor folosind un număr rezonabil de operaţii.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $entropy.in$ ...
Fişierul de intrare $entropy.in$ va conţine pe prima sa linie valoarea $T$, reprezentând numărul de teste din fişier. Fiecare test conţine $3$ linii, reprezentând conţinutul cutiei $1$, $2$, respectiv $3$. O carte este codificată prin caracterul $a$, o revistă este codificată prin caracterul $b$, iar un ziar este codificat prin caracterul $c$. Vârful cutiei este "la dreapta", i.e ultimul caracter din descrierea unei cutii dă tipul obiectului din vârful cutiei respective.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $entropy.out$ ...
În fişierul de ieşire $entropy.out$ se vor afla $T$ linii, fiecare linie descriind operaţiile care rezolvă testul corespunzător. Pentru o dimensiune redusă a output-ului, operaţiile vor fi codificate astfel:
 
- O mutare din vârful cutiei $1$ în vârful cutiei $2$ va fi codificată prin caracterul $m$.
- O mutare din vârful cutiei $1$ în vârful cutiei $3$ va fi codificată prin caracterul $n$.
- O mutare din vârful cutiei $2$ în vârful cutiei $1$ va fi codificată prin caracterul $o$.
- O mutare din vârful cutiei $2$ în vârful cutiei $3$ va fi codificată prin caracterul $p$.
- O mutare din vârful cutiei $3$ în vârful cutiei $1$ va fi codificată prin caracterul $q$.
- O mutare din vârful cutiei $3$ în vârful cutiei $2$ va fi codificată prin caracterul $r$.
 
Astfel, descrierea operaţiilor va fi un şir de caractere de acest tip. Puteţi consulta exemplul pentru clarificări.
h2. Restricţii
* $1 ≤ T ≤ 100$
* $1 ≤ numarul de caractere intr-un sir din input ≤ 100$
* *Pentru a trece un test, numarul total de operatii folosite trebuie sa fie maxim $1100$*
* $1 ≤ Numărul de obiecte dintr-o cutie ≤ 100$
* Numărul total de operaţii folosite pentru rezolvarea unui test din cele $T$ trebuie să fie *cel mult egal cu $1300$*.
* Orice şir de operaţii care rezolvă un test din cele $T$ şi respectă constrângerea de lungime de mai sus este considerat corect.
h2. Exemplu
table(example). |_. entropy.in |_. entropy.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 1
a
b
cba
|qr
|
h3. Explicaţie
...
Primul test descrie o situaţie fericită în care este suficient să facem două mutări: prima din vârful cutiei $3$ către vârful cutiei $1$ şi a doua din vârful cutiei $3$ către vârful cutiei $2$. Orice altă soluţie care foloseşte cel mult $1300$ de mutări este considerată corectă.
== include(page="template/taskfooter" task_id="entropy") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.