Diferente pentru problema/echival2 intre reviziile #1 si #5

Diferente intre titluri:

echival2
Echival2

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="echival2") ==
Poveste şi cerinţă...
Fie mulţimea $M = {1, 2, 3, ... , n}$. Vom defini o bipermutare de ordin $n$ ca o matrice $a$ cu două linii şi $n$ coloane, în care fiecare număr $k$ al mulţimii $M$ apare în matrice pe două coloane distincte (figurile 1, 2, 3 şi 4 conţin câte o bipermutare, iar matricea din figura 0 nu este bipermutare). Într-o bipermutare putem efectua următoarele operaţii:
 
* să schimbăm două elemente de pe o aceeaşi coloană (figura 1 => figura 2)
* să schimbăm două coloane între ele (figura 1 => figura 3)
* să schimbăm în bipermutare două valori distincte $x$ şi $y$ între ele (figura 1 => figura 4)
 
!problema/echival2?image.jpg!
 
Două bipermutări sunt echivalente, dacă există o succesiune de operaţii prin care din prima bipermutare se poate ajunge la a doua bipermutare. În figurile de mai sus toate cele patru bipermutări sunt echivalente. Dacă două bipermutări sunt echivalente, atunci ele aparţin aceleiaşi clase de echivalenţă.
 
h2. Cerinţă
 
Dându-se un număr natural $n$, determinaţi numărul claselor de echivalenţă distincte modulo $1114111$.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $echival2.in$ ...
Fişierul de intrare $echival2.in$ conţine pe prima linie numărul natural $n$, cu semnificaţia de mai sus.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $echival2.out$ ...
Fişierul de ieşire $echival2.out$ va conţine pe prima linie numărul claselor de echivalenţă modulo $1114111$.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $2 < n &le; 100000$
h2. Exemplu
table(example). |_. echival2.in |_. echival2.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
| 5
| 2
|
h3. Explicaţie
 
...
 
== include(page="template/taskfooter" task_id="echival2") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9051