Diferente pentru problema/dreptunghi2 intre reviziile #8 si #9

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="dreptunghi2") ==
Fie *N* puncte in plan de coordonate cunoscute (x{~i~}, y{~i~}) cu valori intregi. Un dreptunghi incadreaza aceste puncte daca toate punctele se afla in interiorul drepunghiului sau pe laturile lui. Determinati aria minima a unui dreptungi care incadreaza toate cele *N* puncte si are laturile paralele cu prima si respectiv a doua bisectoare a axelor de coordonate.
Fie *N* puncte in plan de coordonate cunoscute (x{~i~}, y{~i~}) cu valori intregi. Un dreptunghi incadreaza aceste puncte daca toate punctele se afla in interiorul drepunghiului sau pe laturile lui. Determinati aria minima a unui dreptungi care incadreaza toate cele *N* puncte si are laturile paralele cu prima sau a doua bisectoare a axelor de coordonate.
Prima bisectoare a axelor de coordonate este dreapta care are ecuatia _x - y = 0_ iar a doua bisectoare dreapta cu ecuatia _x + y = 0_.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $dreptunghi2.in$ contine pe prima linie numarul natural *N* iar pe urmatoarele linii cate doua numere intregi x{~i~} y{~i~} separate prin spatiu.
Fişierul de intrare $dreptunghi2.in$ contine pe prima linie numarul de teste *T*. In continuare, urmeaza descrierea fiecarui test astfel:
Pe prima linie numarul natural *N* iar pe urmatoarele *N* linii cate doua numere intregi x{~i~} y{~i~} separate prin spatiu.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $dreptunghi2.out$ afisati un singur numar, aria minima a unui dreptunghi ce respecta restrictiile rotunjita la primele 5 zecimale.
În cazul in care toate punctele se afla pe un segment consideram un dreptunghi degenerat de arie 0 (se afiseaza 0.00000).
h2. Restricţii
* N ≤ 10^6^
* -10^9^ ≤ x{~i~}, y{~i~} ≤ 10^9^
* Fisierul de intrare va contine maxim 10 teste
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.