Diferente pentru problema/dreptunghi2 intre reviziile #3 si #20

Diferente intre titluri:

dreptunghi2
Dreptunghi2

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="dreptunghi2") ==
Fie *N* puncte în plan de coordonate cunoscute (xi, yi). Un
Fie $N$ puncte in plan de coordonate cunoscute (x{~i~}, y{~i~}) cu valori intregi. Un dreptunghi incadreaza aceste puncte daca toate punctele se afla in interiorul drepunghiului sau pe laturile lui. Determinati aria minima a unui dreptungi care incadreaza toate cele $N$ puncte si are laturile paralele cu prima sau a doua bisectoare a axelor de coordonate.
 
Prima bisectoare a axelor de coordonate este dreapta care are ecuatia _x - y = 0_ iar a doua bisectoare dreapta cu ecuatia _x + y = 0_.
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $dreptunghi2.in$ ...
Fişierul de intrare $dreptunghi2.in$ contine pe prima linie numarul de teste *T*. In continuare, urmeaza descrierea fiecarui test astfel:
Pe prima linie numarul natural *N* iar pe urmatoarele *N* linii cate doua numere intregi x{~i~} y{~i~} separate prin spatiu.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $dreptunghi2.out$ ...
În fişierul de ieşire $dreptunghi2.out$ afisati un singur numar, aria minima a unui dreptunghi ce respecta restrictiile rotunjita la primele 3 zecimale.
În cazul in care toate punctele se afla pe un segment consideram un dreptunghi degenerat de arie 0 (se afiseaza 0.000).
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* 1 ≤ N ≤ 10^5^
* -10^4^ ≤ x{~i~}, y{~i~} ≤ 10^4^
* Fisierul de intrare va contine maxim 10 teste
h2. Exemplu
table(example). |_. dreptunghi2.in |_. dreptunghi2.out |
| This is some
 text written on
 multiple lines.
| This is another
 text written on
 multiple lines.
| 1
 6
 1 1
 -2 1
 1 4
 -1 3
 3 0
 -2 5
| 30.000
|
h3. Explicaţie
...
Coordonatele varfurilor drepunghiului sunt :
 (1, -2), (4, 1), (-1, 6), (-4, 3)
== include(page="template/taskfooter" task_id="dreptunghi2") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

 
9720