Diferente pentru problema/dreptunghi2 intre reviziile #18 si #19

Diferente intre titluri:

dreptunghi2
Dreptunghi2

Nu exista diferente intre continut.

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.