Fişierul intrare/ieşire:ctc.in, ctc.outSursăArhiva educationala
AutorArhiva EducationalaAdăugată deMariusMarius Stroe Marius
Timp execuţie pe test0.175 secLimită de memorie524288 kbytes
Scorul tăuN/ADificultateN/A

Vezi solutiile trimise | Statistici

Componente tare conexe

Se dă un graf orientat G = (V, E). O componentă tare conexă a grafului orientat G este o mulţime maximală de vârfuri U inclusă în V, astfel încât, pentru fiecare pereche de vârfuri u şi v din U avem atât drum de la u la v cât şi drum de la v la u. Cu alte cuvinte, vâfurile u şi v sunt accesibile unul din celălalt.

Cerinţă

Dându-se un graf orientat G = (V, E) se cere să se determine componentele sale tare conexe.

Date de intrare

Fişierul de intrare ctc.in conţine pe prima linie două numere naturale N si M ce reprezintă numărul de noduri din G şi numărul muchiilor. Pe următoarele M linii se vor afla câte două numere naturale x şi y, separate prin spaţiu, reprezentând muchia orientată (x, y).

Date de ieşire

În fişierul de ieşire ctc.out se va afişa pe prima linie un singur număr reprezentând numărul componentelor tare conexe. Pe fiecare din următoarele linii se va scrie câte o componentă tare conexă prin enumerarea nodurilor componente. Acestea pot fi afişate în orice ordine.

Restricţii

  • 1 ≤ N ≤ 100 000
  • 1 ≤ M ≤ 200 000
  • Pentru 30% din teste, 1 ≤ N ≤ 100 si 1 ≤ M ≤ 500
  • Pentru 60% din teste, 1 ≤ N ≤ 5 000 si 1 ≤ M ≤ 25 000
  • Pentru aflarea corectă doar a numărului componentelor tare conexe se va acorda 40% din punctaj

Exemplu

ctc.inctc.out
8 12
1 2
2 6
6 7
7 6
3 1
3 4
2 3
4 5
5 4
6 5
5 8
8 7
2
1 2 3
4 5 6 7 8

Explicaţie

În graful orientat din exemplu componentele tare conexe sunt reprezentate cu nuanţe diferite de gri. Aici, {1 2 3} reprezintă prima componentă tare conexă, iar {4 5 6 7 8} cea de a doua.

Indicaţii de rezolvare

O scurtă lecţie de teorie găsiţi aici precum şi în cartea "Introducere in algoritmi", Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest.
O soluţie în complexitate O(N3) este transformarea matricei de adiacenţă într-o matrice a drumurilor cu ajutorul algoritmului lui Roy-Warshall. Astfel se va construi un nou graf neorientat în care muchia (x, y) semnifică faptul că în graful precedent vârfurile x şi y sunt accesibile unul din celălalt. Astfel, problema s-a redus la determinarea componentelor conexe într-un graf neorientat. Acest algoritm ar trebui să obţină 30 de puncte.
O soluţie în complexitate O(N + M) în cazul mediu, dar O(N2) în cazul defavorabil poarte numele de algoritmul plus-minus. Algoritmul presupune alegerea unui nod arbitrat, n, şi parcurgerea în adâncime a grafului din acest nod. Nodurile atinse vor fi marcate cu plus. Apoi, în graful transpus GT, din acelaşi nod se va face o nouă parcurgere în adâncime, iar nodurile atinse acum vor fi marcate cu minus. Astfel, componenta tare conexă din care face parte nodul n este formată din nodurile marcate cu plus şi minus. Se elimină această componentă şi se reia algoritmul din alt nod. Explicaţia constă în faptul că în nodurile cu plus se poate ajunge din n, iar din nodurile cu minus se poate ajunge în n. Acest algoritm ar trebui să obţină 60 de puncte.
Soluţia optimă, în complexitate O(N + M), care foloseşte paradigma plus-minus, este algoritmul lui Kosaraju. Acestă soluţie obţine 90 - 100 de puncte. Algoritmul lui Tarjan se comportă cel mai bine în practică. Soluţia se găseşte aici şi obţine 100 de puncte.

Probleme suplimentare

În algoritmii care lucrează cu grafuri orientate este adeseori nevoie să se transforme graful orientat într-un graf orientat aciclic. Acest lucru se poate realiza cu algoritmul determinării componentelor tare conexe, care divizează problema în mai multe subprobleme, una pentru fiecare componentă tare conexă, deoarece graful subproblemelor, adică al componentelor, este aciclic. Soluţiile lor se vor combina urmând structura legăturilor dintre componente.

Printre problemele care folosesc ideile de mai sus se numără:

Trebuie sa te autentifici pentru a trimite solutii. Click aici

Cum se trimit solutii?

remote content