Diferente pentru problema/bombar intre reviziile #32 si #2

Diferente intre titluri:

Bombar
bombar

Diferente intre continut:

==Include(page="template/taskheader" task_id="bombar")==
== include(page="template/taskheader" task_id="bombar") ==
În timpul bombardamentelor, Paftenie a devenit genist. Trebuie să dezamorseze nişte bombe aflate adânc în pământ şi asta repede. Sunt exact $2*N$ bombe, aşezate în două rânduri paralele, ca în figura următoare:
Poveste ...
!problema/bombar?bombar0.png!
h2. Cerinta
Între oricare două bombe consecutive din acelaşi rând sau o bombă şi corespunzătoarea sa din celălalt rând se poate săpa un tunel (bombele între care se pot săpa tuneluri apar legate în figură). Trebuie să le dezamorseze pe toate, una care una, săpând exact $2*N-1$ tuneluri şi trebuie sa poată circula intre oricare doua bombe numai prin tunelurile săpate. Înainte de a trece la treaba, Paftenie se întreabă în câte moduri se pot sapa tunelurile.
...
h2. Cerinţă
h2. Restrictii
Ajutaţi-l să afle pâna nu e prea târziu!
...
h2. Date de Intrare
h2. Date de intrare
Pe prima linie a fişierului de intrare $bombar.in$ este dat numărul $N$ al bombelor de pe un şir.
...
h2. Date de Ieşire
h2. Date de iesire
Fişierul de ieşire $bombar.out$ va conţine pe prima linie un singur număr, reprezentând numărul de posibilităţi în care se pot săpa tunelurile.
 
h2. Restricţii şi precizări
 
* $1 ≤ N ≤ 20.000$
...
h2. Exemplu
table(example). |_. bombar.in |_. bombar.out |
| 2 | 4 |
 
h3. Explicaţie
 
Bombele sunt plasate astfel:
 
!problema/bombar?bombar1.png!
 
Paftenie poate săpa tunelurile în 4 feluri:
 
!problema/bombar?bombar2.png!
 
table(example). |_. bombar.in |_. bombar.out |
|3 |15 |
 
==Include(page="template/taskfooter" task_id="bombar")==
 
| bombar.in | bombar.out |
| linia1
linia2
linia3
| linia1
linia2
|
== include(page="template/taskfooter" task_id="bombar") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Diferente intre topic forum:

383