Diferente pentru problema/bitcost intre reviziile #1 si #2

Diferente intre titluri:

bitcost
Bitcost

Diferente intre continut:

== include(page="template/taskheader" task_id="bitcost") ==
Poveste şi cerinţă...
Se da un vector cu $K$ numere intregi, al $i$-lea numar reprezentand costul celui de al $i$-lea nesemnificativ bit. Definim costul unui numar $x$ ca fiind suma costurilor bitilor de $1$ din configuratia binara a numarului $x$. De exemplu daca avem vectorul $[3, -2, 7]$, costul numarului $6(110)$ este $-2 + 7 = 5$ iar costul numarului $3(011)$ este $3 - 2 = 1$. Se dau $M$ query-uri de tipul $a, b$: care este costul maxim al unui numar din intervalul $[a,b]$?
h2. Date de intrare
Fişierul de intrare $bitcost.in$ ...
Fişierul de intrare $bitcost.in$ va contine pe prima linie $2$ numere naturale $K$ si $M$. Pe linia a doua vor fi $K$ numere reprezentand costurile bitilor. Pe urmatoarele $M$ linii se vor afla cate $2$ numere $a, b$ reprezentand query-urile.
h2. Date de ieşire
În fişierul de ieşire $bitcost.out$ ...
Fişierul de ieşire $bitcost.out$ va contine $M$ linii, pe linia $i$ aflandu-se raspunsul pentru query-ul $i$.
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ K ≤ 60$
* $1 ≤ M ≤ 100.000$
* $1 ≤ a ≤ b ≤ 2^K^ - 1$
* Costurile sunt numere intregi din intervalul $[-1.000.000, +1.000.000]$
h2. Exemplu
table(example). |_. bitcost.in |_. bitcost.out |
| This is some
  text written on
  multiple lines.
| This is another
  text written on
  multiple lines.
|3 2
3 -2 7
1 7
2 4
|10
7
|
h3. Explicaţie
...
== include(page="template/taskfooter" task_id="bitcost") ==

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.