Diferente pentru problema/biconex intre reviziile #12 si #13

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

* muchii care aparţin arborelui $DFS$;
* muchii care nu aparţin arborelui şi care unesc un nod cu un strămoş al său, aceste muchii numindu-se muchii de întoarecere.
Problema determinării punctelor de articulaţie este strâns legată de problema determinării componentelor biconexe. După parcurgerea anterioară, un nod $X$ va fi nod de articulaţie dacă există cel puţin un fiu al său $Y$ din care nu se poate ajunge la un strămoş al lui $X$ pe un alt drum „în jos” în arborele $DFS$ şi apoi pe o muchie de întoarcere. Folosind o stivă în care reţinem muchiile din graf în ordinea în care sunt întâlnite în timpul parcurgerii, atunci când întâlnim un nod $X$ care are un fiu $Y$ cu proprietăţile de mai înainte, vom elimina din stivă toate muchiile, inclusiv muchia $(X, Y)$. Acest muchii formează o componentă biconexă.
Problema determinării punctelor de articulaţie este strâns legată de problema determinării componentelor biconexe. După parcurgerea anterioară, un nod $X$ va fi nod de articulaţie dacă există cel puţin un fiu al său $Y$ din care nu se poate ajunge la un strămoş al lui $X$ pe un alt drum „în jos” în arborele $DFS$ şi apoi pe o muchie de întoarcere. Folosind o stivă în care reţinem muchiile din graf în ordinea în care sunt întâlnite în timpul parcurgerii, atunci când întâlnim un nod $X$ care are un fiu $Y$ cu proprietăţile de mai înainte, vom elimina din stivă toate muchiile nă la muchia $(X, Y)$ inclusiv. Acest muchii formează o componentă biconexă.
Dacă graful este reprezentat prin liste de adiacenţă atunci complexitatea 'algoritmului':job_detail/236392?action=view-source este $O(N + M)$.

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.