Diferente pentru problema/aiacuhexagoane intre reviziile #4 si #7

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

!problema/aiacuhexagoane?hexagoane1.png!
O parte a planului este preluată şi se formează un grid hexagonal. Grid-ul hexagonal va avea $N$ linii. Liniile impare conţin câte $M$  hexagoane fiecare, iar  liniile pare conţin câte $M-1$ hexagoane fiecare. Hexagoanele din grid se numerotează ca în figura alăturată. Fiind date $Q$ perechi de hexagoane $(h1, h2)$, se cere să se determine dacă furnica, pornind din $h1$, poate ajunge în $h2$, eventual trecând prin alte hexagoane intermediare pentru a forma un drum.
O parte a planului este preluată şi se formează un grid hexagonal. Grid-ul hexagonal va avea $N$ linii. Liniile impare conţin câte $M$ hexagoane fiecare, iar liniile pare conţin câte $M-1$ hexagoane fiecare. Hexagoanele din grid se numerotează ca în figura alăturată. Fiind date $Q$ perechi de hexagoane $(h1, h2)$, se cere să se determine dacă furnica, pornind din $h1$, poate ajunge în $h2$, eventual trecând prin alte hexagoane intermediare pentru a forma un drum.
!problema/aiacuhexagoane?hexagoane2.png!
h2. Restricţii
* $... ≤ ... ≤ ...$
* $1 ≤ N ≤ 10^9^; 2 ≤ M ≤ 10^9^; 1 ≤ Q ≤ 10^5^$.
* Pentru teste in valoare de 20 de puncte $N, M ≤ 15$.
* Pentru teste in valoare de 65 de puncte $N, M ≤ 800$.
* Problema va fi evaluată pe teste în valoare de 90 de puncte.
* Exemplele vor reprezenta teste în valoare de 10 ("puncte din oficiu") şi vor fi cu feedback.
* Cele $Q$ perechi de hexagoane vor fi unice. Atenţie: perechea de hexagoane $h1$ şi $h2$ este diferită de $h2$ şi $h1$.
* $h1 ≠ h2$
h2. Exemplu

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.