Autor: stud. Cosmin Tututnaru, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Descrierea soluţiei (Cosmin Tutunaru)

Soluţie – 100 pct
Putem descompune problema pe OX şi OY, având în vedere că mişcările sunt independente. În acest fel putem sorta separat toate valorile X şi toate valorile Y.
În continuare avem de rezolvat următoarea problema: având un vector V sortat, să se determine numărul minim de operaţii necesare astfel încât să avem minim K valori distincte în el. O operaţie înseamna creşterea/scăderea cu 1 a oricărui element din vector.

Vom folosi următoarea dinamică:
DP(i, j, k) = numărul minim de operaţii necesare pentru a avea exact j poziţii distincte formate din primele i numere, iar numarul de pe poziţia i are orice valoare din intervalul [-inf, k]
DP(i, j, k) = min(
DP(i-1, j-1, k-1) + abs(V[i] - k), “Vom creste numarul de elemente distincte cu 1, deci va trebui sa ducem elementul v[i] la valoarea k”
min(DP(i-1, j, k), DP(i, j, k-1))
);

Solutia va fi minimul dintre toate DP (N, K..N, 0..max(v) + size(v)))
Răspunsul la problema va fi suma acestor doua minime (pentru X şi pentru Y).
Complexitate: O(N*N*K)

O altă soluţie care obtine 100 de puncte se poate implementa cu flux.