Cod sursa(job #2742416)

Utilizator RaduNichitaRadu Nichita RaduNichita Data 20 aprilie 2021 21:38:35
Problema Componente biconexe Scor 100
Compilator cpp-64 Status done
Runda Arhiva educationala Marime 6.07 kb
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// numarul maxim de noduri
#define NMAX 100005

class Task {
public:
  void solve() {
    read_input();
    print_output(get_result());
  }

private:
  struct Edge {
    int x;
    int y;

    Edge() { }
    Edge(int x, int y)
      : x(x)
      , y(y) { }
  };

  // n = numar de noduri, m = numar de muchii
  int n, m;
  // adj[i] = lista de adiacenta a nodului i
  vector<int> adj[NMAX];

  // ordinea de vizitare
  // found[node] = timpul de start a lui node in parcurgerea DFS
  // in laborator found se numeste idx
  vector<int> found;

  // low_link[node] = min { found[x] | x este accesibil din node }
  // adica timpul minim al unui nou
  vector<int> low_link;

  // stiva folosita pentru a reconstrui componentele biconexe
  stack<Edge> sc;

  // parent[i] = parintele nodului i
  vector<int> parent;

  // vector in care retin componentele biconexe
  // all_bccs[i] = componenta biconexa cu indicele i
  vector<vector<int>> all_bccs;

  void read_input() {
    ifstream fin("biconex.in");
    fin >> n >> m;
    for (int i = 1, x, y; i <= m; i++) {
      fin >> x >> y;
      adj[x].push_back(y);
      adj[y].push_back(x);
    }
    fin.close();
  }

  vector<vector<int>> get_result() {
    // TODO: Gasiti componentele biconexe ale grafului neorientat stocat cu liste
    // de adiacenta in adj.

    tarjan();
    return all_bccs;
  }

  void tarjan() {
    found = vector<int>(n + 1, -1);
    low_link = vector<int>(n + 1, 0);
    parent = vector<int>(n + 1, 0);

    // momentul curent de start
    // pe masura ce vizita nodurile el va creste (++)
    int current_start = 0;

    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
      if (found[i] == -1) {
        // acest nod nu a fost descoperit, deci il putem folosi
        // marcam nodul i ca fiind radacina
        parent[i] = 0;

        // pornim o noua cautare din nodul respectiv
        dfs(i, current_start);
      }
    }
  }

  void dfs(int node, int& current_start) {
    // incep un nou nod, deci un nod timp de start
    ++current_start;

    // atat found, cat si low_link vor primi valoarea lui current_start
    found[node] = current_start;
    low_link[node] = current_start;

    // initializez numarul de copii al nodului curent cu 0
    int children = 0;

    for (auto& neigh : adj[node]) {
      if (found[neigh] == -1) { // deci il pot vizita
        // parintele nodului in care ma duc este chiar nodul curent
        parent[neigh] = node;

        // retin muchiile de avansare
        sc.push(Edge(node, neigh));

        // cresc numarul de copii
        ++children;

        // pornesc un nou dfs
        dfs(neigh, current_start);

        // actualizez low_link:
        // - low_link[node] = timpul de start cel mai mic pe care NODE il
        // cunoaste
        // - low_link[neigh] = timpul de start cel mai mic pe care neigh il
        // cunoaste
        // Tot ce acceseaza neigh (Ex. neigh - ... - x) poate accesa si node
        // (ex. node - neigh - ... - x)
        low_link[node] = min(low_link[node], low_link[neigh]);

        // daca nu au exista muchii de intoarcere spre un STRAMOS al lui nde
        // inseamna ca nodul curent este punct de articulatie
        // adica NEIGH nu a putut sa sara inapoi in arbore PESTE node
        // daca am gasit un punct de articulatie inseamna ca am descoperit
        // o noua componenta biconexa
        if (low_link[neigh] >= found[node]) {
          get_bcc(Edge(node, neigh));
        }
      } else {
        // !!!graful fiind neorientat as updata fiecare copil in functie de
        // parintele sau - trebuie sa am grija sa nu fac asta
        if (neigh != parent[node]) {
          // am gasit o muchie de intoarcere
          low_link[node] = min(low_link[node], found[neigh]);
        }
      }
    }
  }

  void get_bcc(Edge target_edge) {
    // construim o noua componenta biconexa
    vector<int> current_bcc;

    // extragem muchii din stiva pana am extras muchia E
    Edge current_edge = Edge(-1, -1);

    // cat timp nu am extras muchia dorita
    while (!((current_edge.x == target_edge.x) && (current_edge.y == target_edge.y))) {
      current_edge = sc.top();
      sc.pop();

      // adaug capetele muchiei in bcc
      current_bcc.push_back(current_edge.x);
      current_bcc.push_back(current_edge.y);
    }

    // trebuie sa eliminam duplicatele
    // vom sorta vectorul si vom folosi functia unique
    // pentru detalii, vezi: http://en.cppreference.com/w/cpp/algorithm/unique
    sort(current_bcc.begin(), current_bcc.end());
    auto it = unique(current_bcc.begin(), current_bcc.end());
    current_bcc.erase(it, current_bcc.end());

    // current_bcc este o BCC valida
    all_bccs.push_back(current_bcc);
  }

  void print_output(const vector<vector<int>>& result) {
    ofstream fout("biconex.out");
    fout << result.size() << '\n';
    for (auto& bcc : result) {
      for (auto node : bcc) {
        fout << node << " ";
      }
      fout << "\n";
    }
    fout.close();
  }
};

// [ATENTIE] NU modifica functia main!
int main() {
  // * se aloca un obiect Task pe heap
  // (se presupune ca e prea mare pentru a fi alocat pe stiva)
  // * se apeleaza metoda solve()
  // (citire, rezolvare, printare)
  // * se distruge obiectul si se elibereaza memoria
  auto* task = new (nothrow) Task(); // hint: cppreference/nothrow
  if (!task) {
    cerr << "new failed: WTF are you doing? Throw your PC!\n";
    return -1;
  }
  task->solve();
  delete task;
  return 0;
}