Cod sursa(job #185171)

Utilizator amadaeusLucian Boca amadaeus Data 24 aprilie 2008 20:42:50
Problema Evaluarea unei expresii Scor 100
Compilator cpp Status done
Runda Arhiva educationala Marime 1.9 kb
/*
  Construirea unui arbore de expresie

  Ideea de baza a algoritmului este cea urmarita si in JOB ID 185143

  Parcurgem expresia tinand cont de nivelurile subexpresiilor
  si de nivelurile de prioritate a operatorilor
*/
#include <cstdio>
#include <cstring>

#define LMAX 2
char op[4][4] = { "+-", "*/", "^", "" };

#define NX (1<<17)
char S[ NX ], *p;

/*
  In fiecare nod al arborelui, vom retine o valoare (in cazul frunzeolor)
  sau un operator (in cazul nodurilor interne), si doi pointeri catre
  fii stang, respectiv drept ai nodului

  Constructorul seteaza toti membrii cu valoarea nula
  *A este un pointer catre radacina arborelui
*/
struct node {
	int val;
	char op;
	node *l, *r;

	node( int a = 0, char b = 0, node *c = 0, node *d = 0 ) :
		val(a), op(b), l(c), r(d) {}
} *A;

/*
  Functia de constructie a unui arbore de expresie

  Functionalitatea este similara celei indicate in sursa 185143
*/

node *expr( int lev ) {
	node *x, *y;
	
	if( lev == LMAX )
		if( *p == '(' )
			++p, x = expr(0), ++p;
		else
			for( x = new node(); *p >= '0' && *p <= '9'; ++p )
				x->val = x->val * 10 + *p - '0';
	else
		for( x = expr( lev+1 ); strchr( op[lev], *p ); x = y )
			y = new node( 0, *p++, x, expr( lev+1 ) );
	return x;
}

/*
  Functia de evaluare a unui arbore de expresie
  Se executa operatia din nod asupra fiilor, sau
  se intoarce numarul din nod, in cazul unei frunze
*/

int eval( node *n ) {
	switch( n->op ) {
		case '+': return eval( n->l ) + eval( n->r );
		case '-': return eval( n->l ) - eval( n->r );
		case '*': return eval( n->l ) * eval( n->r );
		case '/': return eval( n->l ) / eval( n->r );
		default: return n->val;
	}
}

int main() {
	freopen( "evaluare.in", "r", stdin );
	freopen( "evaluare.out", "w", stdout );

	fgets( S, NX, stdin ), p = S;
	A = expr( 0 );
	printf( "%d\n", eval( A ) );

	return 0;
}