Diferente pentru autumn-warmup-2007/solutii/runda-3 intre reviziile #53 si #50

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

Pentru problema existau diverse rezolvari brute-force, care in functie de calitatea implementarii af fi obtinut pana la $50$ de puncte.
Algoritmul folosit in rezolvarea pentru $100$ de puncte este Miller-Rabin. Este un algoritm probabilistic care verifica primalitatea unui numar in complexitate $O(c*log Nr)$, unde c este numarul de baze folosite pentru verificare.
Dorim sa verificam daca numarul $n$ este prim. Primul pas care trebuie efectuat este acela de a-l scrie pe $n-1$ ca numar de forma <tex>2^s^ * d</tex>, unde s trebuie sa fie maxim. Pasul urmator este sa verificam 2 relatii:
Dorim sa verificam daca numarul $N$ este prim. Primul pas care trebuie efectuat este acela de a-l scrie pe $N-1$ ca numar de forma <tex>2^s^ * d</tex>, unde s trebuie sa fie maxim. Pasul urmator este sa verificam 2 relatii:
1. <tex> a^{d}\ mod\ n\ \neq\ 1 </tex>
2. <tex> a^{2^r*d}\ mod\ n\ \neq\ -1</tex>, pentru orice $0 &le; r &le; s-1$
2. <tex> a^{2^r*d}\ mod\ n\ \neq\ -1</tex>, pentru $0 &le; r &le; s-1$
Daca ambele relatii sunt simultan indeplinite pentru un numar $a$, atunci stim ca numarul $Nr$ este compus. Daca cel putin una dintre conditii nu este indeplinita se continua verificarile pentru un alt numar $a$. Numerele $a$ cu care se vor face verificarile pot fi, de exemplu, primele 6 numere prime sau o multime de numere prime alese aleator (mai mult de $3$, dar nu mai mult de $7$, pentru ca solutia sa se incadreze in timp).
Complexitatea logaritmica a algoritmului provine de la faptul ca ridicarile la putere se vor efectua in $O(log n)$. Pentru mai multe detalii consultati CLR-ul sau 'Wikipedia':http://en.wikipedia.org/wiki/Miller-Rabin_primality_test.

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.