Diferente pentru automate-finite-si-kmp intre reviziile #4 si #5

Nu exista diferente intre titluri.

Diferente intre continut:

h3. Ce sunt automatele finite ?
Un automat finit este definit ca un cvintuplu $<Q, q{~0~}, A, &#0931;, &#0948;>$ unde $Q$ este o multime finita de stari {$Q = {q{~0~}, q{~1~}, ... q{~n~}}$}, $q{~0~}$ apartine $Q$ ({$q{~0~}$} = stare initiala), $A$ inclus in $Q$ ({$A$} = multimea starilor de acceptare), $&#0931;$ este un alfabet, iar functia {$&#0948; : Q x S -> Q$}.
Un automat finit este definit ca un cvintuplu {$<Q, q{~0~}, A, &#0931;, &#0948;>$} unde $Q$ este o multime finita de stari {$Q = {q{~0~}, q{~1~}, ... q{~n~}}$}, $q{~0~}$ apartine $Q$ ({$q{~0~}$} = stare initiala), $A$ inclus in $Q$ ({$A$} = multimea starilor de acceptare), $&#0931;$ este un alfabet, iar functia {$&#0948; : Q x S -> Q$}.
Aceasta este definitia matematica si foarte abstractizata a automatelor. Pentru a le intelege mai usor, sa luam un exemplu concret

Nu exista diferente intre securitate.

Topicul de forum nu a fost schimbat.